Het definitieve advies over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak dat deze groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport heeft opgesteld... Definitief Advies werkgroep Hofbogendak

Het definitieve advies over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak dat deze groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport heeft opgesteld is online in te zien via deze link.  De Hofbogen worden verkocht door de huidige eigenaar. De bewoners uit de wijken waar de Hofbogen doorheen loopt, hebben dit advies gemaakt voor de koper en gaat over de inrichting van het dak. Binnenkort zal bekend worden wie de koper is.

Het  advies is aangepast, inhoudelijk mede aan de hand van de resultaten van de bewonersbijeenkomst op 11 juni jl de GemeentePeiler en de schriftelijke enquête.