De bewoners adviesgroep Hofbogen Dak wist de Bergsingelkerk overvol te krijgen met betrokken bewoners uit de aangrenzende wijken Agniesebuurt ,Liskwartier, Bergpolder en Oude Noorden.... Bewoners adviesgroep genereert betrokkenheid

De bewoners adviesgroep Hofbogen Dak wist de Bergsingelkerk overvol te krijgen met betrokken bewoners uit de aangrenzende wijken Agniesebuurt ,Liskwartier, Bergpolder en Oude Noorden. De groep vormde zijn advies over het dakpark na 6 grote bewonersbijeenkomsten en 10 jaar experimenteren.

Het advies kan ingedeeld worden in diverse hoofdstukken: Groen, Activiteiten, Sociaal, Geschiedenis en Participatie. Het is een spannend moment want bijna gelijktijdig wordt de nieuwe eigenaar van de Hofbogen bekend gemaakt.  Hij is uitverkoren door de Gemeente en Woningbouwcorporaties omwille van zijn visie.

Het dak van de Hofbogen is 1,9 kilometer lang. De Gemeente behoudt het recht van opstal. Dit betekent dat er een park komt met vrije doorgang. Op een beperkt aantal plekken komen commerciële terrassen maar ook deze dienen de doorgang niet te blokkeren.

   

Een sociaal park met geschiedenis
Daniel Opbroek bepleit het groen. Groen verbindt en is gezond. Het dak krijgt een rijke ecologische functie. Rond Station Hofplein kan het drukker worden om richting Gordelweg weer te kiezen voor de luwte. Jack Rinks maakt duidelijk dat er op een aantal locaties terrassen komen. Ze laten het wandelpad ongemoeid. Je kan doorlopen van Hofplein tot Noorderkanaal. Het dak is door en voor de mensen uit de wijk. Het is vrij smal wat ook het gebruik bepaalt. Jack bepleit één systeem hekwerk. Marjan zet in op leefbaarheid.

Er komen twee toegangen richting dak. Ze beschikken ook over een lift. Belangrijk is het vaststellen van de openingstijden. De adviesgroep kiest voor zonsopgang en zonsondergang. De ervaring leert dat buurtbewoners vooral in de avonduren van het dak gebruik maken, na hun werk. Wendelien Lans oogst veel bijval voor haar plan voor een digitaal buitenmuseum met ook foto’s en spoorweg attributen. De komst van de oorspronkelijke treinwagon wordt verwelkomd.

Piet Vollaard zet in op meedoen. Het is geen must maar een recht. Hij verwijst naar het dakpark in New York. Een goed voorbeeld van zelfbeheer. Ook het Essenburgpark van 6 hectare is inspirerend. Na een zeer gedisciplineerde uiteenzetting van de adviesgroep leden, werd  hun advies getoetst aan de door de Gemeente gelanceerde enquête, de GemeentePeiler, die tussentijds al 550 reacties scoorde.

   

Openingstijden gevoelig
De respondenten zien het park als een parel die veilig moet zijn en divers. Ze bepleiten het samen doen met bewoners. Iedereen wil een ecologisch landschap. De Agniesebuurt zet meer in op activiteiten. Er is een grotere voorkeur voor siertuinen. ‘Jammer dat er weinig aandacht is voor een waterdak van bijvoorbeeld 200 meter, een must voor verantwoorde bewatering’ wordt vanuit de zaal gemopperd.

Een verschil met de adviesgroep ligt hem in de openingstijden. De aanpalende huizen willen beperkter tijden, maar zijn het tenslotte eens over een proefperiode van 1 jaar, waarna geëvalueerd wordt. De adviesgroep is voor een team van park meesters, ook dit wordt door de geënquêteerden ondersteund. Het geschiedenisproject krijgt alle handen op elkaar. 

Ontwerp en beheer
De respondenten kiezen voor een professioneel ontworpen en onderhouden park. Volgens Piet Vollaard hoeft dit een stuk zelfbeheer niet te bijten. De adviesgroep heeft het altijd over ‘in samenwerking met’. Zowel de zaal als de  geënquêteerden betreffen de hoofdzakelijk 45 tot 60 plussers en blank. Gezocht wordt naar een correctiemechanisme. Een bewoner pleit voor een daktuinen expo, waarbij de prijzen winnaar aan de slag kan op het dak. 

Besluit
De plaatselijke wijkraden concluderen dat hier door bewoners een droom is neergezet die niet zomaar opzij kan gezet worden. Tien jaar werk is niet voor niets geweest.