De wijkraden Oude Noorden en Agniesebuurt organiseerden een bewonersinitiatieven dag op het Eudokiaplein onder een flauw zonnetje. Al vanaf 10.00 uur druppelden bewoners naar... Bewonersinitiatief bemoedigt

De wijkraden Oude Noorden en Agniesebuurt organiseerden een bewonersinitiatieven dag op het Eudokiaplein onder een flauw zonnetje. Al vanaf 10.00 uur druppelden bewoners naar binnen en kon men kennis maken met verfrissende ideeën. Op het Heer Vrankeplein willen dames weer een echte pleinactiviteit met tenten, clowns, springkussen, buikdanseres en Antilliaanse band.

Streetwise kinderen uit de Blommersdijkselaan kwamen met een voorlopig plan voor de Blommersdijkselaan in afwachting van de herbestrating binnen 5 jaar. De straat verloedert nu en is onveilig. Nu is er een groep bewoners met nieuwe energie, dus waarom wachten om een tijdelijke ingreep te doen. Hoe ziet die eruit? Maak met bloembakken een middenplein en vernieuw de speelplek. De kids weten het wel.

De groep rond Shirley Profijt houdt weer een spannend dansfeest in De Nieuwe Banier met charmezangeres Saline Mare en Surinaamse band. Actieve bewoners rond de Hofbogen houden een informatief feest op 1 december in de Wijkcooperatie. De elektrische trein uit Duitsland komt eraan!

   

Park te koop
Niet alles is koosjer met de Hofbogen. De Verre Bergen, een stichting die opkomt voor de gewone Rotterdammer wilde de vergroening in handen nemen. De Gemeente wilde echter een aanbesteding waaraan ook commerciële geldwolven deelnemen. Daarop haakte de stichting af. De gemeente heeft het bureau van Riet Bakker ingehuurd om een zogenaamd ideetje uit te werken. Dit plan werd lang onder het tapijt gehouden. Als het uit kwam had het niets met een park te maken.

Het blijft een betonbaan met plantenbakken dat de commercie ruimte geeft. De gemeente behoudt slechts voor 80 procent het recht van opstal. 20 procent komt volledig in particuliere handen. Voor Piet Vollaard en zijn actieve club was dit een uppercut. Ze gingen dan ook richting stadhuis.

Ratten in beeld
Een bewoonster uit de Wateringestraat wil de rattenplaag communiceren met camerawerk. Dit geldt ook voor de permanente vervuiling van de woonomgeving. Anja Berkelaar wil met meerdere partijen de vervuiling van Heliport, doorgang voor veel scholen, hard aanpakken. Het aantal prullenbakken moet fors omhoog. Het plastic waait de Rotte in tot verdriet van de zwanen. Een bewoonster komt met een kinderboerderij idee bij ZOHO.

Wellicht iets voor het Hofbogen dak? Het was een lekker actieve en inspirerende dag.

Een uitgebreide reportage vindt je op noord010inbeeld