De Marokkaanse Vereniging Centrum Noord bestaat 25 jaar. We interviewen de heer Ziani, een van de oprichters. De MVCN is momenteel gevestigd in een... MVCN viert 25 jarig bestaan

De Marokkaanse Vereniging Centrum Noord bestaat 25 jaar. We interviewen de heer Ziani, een van de oprichters. De MVCN is momenteel gevestigd in een van de Hofbogen in de Vijverhofstraat. Met zijn zevenen waren ze bij de oprichting. Ze wilden iets doen aan de jongerenoverlast en de taalachterstand op de basisscholen. De vereniging zette fors in op pleinactiviteiten en ging nauw samenwerken met het Lispunt waar ze kinder en jongerenactiviteiten organiseerde en lees en schrijflessen voor volwassenen. Er werd ook onderwijs gegeven in de eigen taal en cultuur.

Het Noordrand College
Met het oog op uitbreiding van activiteiten bezocht de MVCN diverse scholen. Ze vonden een luisterend oor bij het Noordrand College op de Gordelweg. Daar konden ze op woensdagmiddag en in de weekends terecht in de gymzaal en een klaslokaal. Later kwam de conciërge woning vrij en konden ze ook in de week taallessen geven. De gymzaal werd buitenschools beheerd door de vereniging die er zaalvoetbal en lichamelijke beweging introduceerde. Tot 1996 betaalde ze het symbolische bedrag van 6 gulden.

Toen de gemeente ging subsidiëren werd het 4000 gulden per jaar, de reële energiekosten. De Heer Ziani is de algemeen directeur Joop de Bruin nog steeds dankbaar. Weet hij zich nog illustere momenten te herinneren? ‘Na drie jaar was het een groot feest samen met de deelgemeente, vier kerken en een aantal scholen. Het feest duurde een hele dag. We werden ook uitgenodigd door de Pauluskerk om mee te helpen tegen drugsverslaving.’ Ook in de Bergsingelkerk werden later taallessen gegeven. In 1997 begon de MVCN met Arabische lessen.

   

Een structurele subsidie
Als het Noordrand College tegen de grond gaat verhuist de vereniging naar de Zomerhofstraat en de Accent Praktijkschool waar naast gym ook Koken in de Wijk geïntroduceerd wordt. De MVCN doet mee aan buurtacties van Opzoomeren en het Oranjefonds. De deelgemeente met als voorzitter Dries van de Wal en als portefeuillehouder Martin van Dongen (VVD) zorgt voor een structurele subsidie voor huisvesting en activiteiten. Ziani geniet nog van de Keniaanse trommels en acrobatiek, van de spectaculaire Sinter klaasfeesten en van het vliegend tapijt met bloemen uit Marokko (een CBK project).

Belangrijk waren ook de opvoeding bijeenkomsten georganiseerd door Angelina Adams en de professionele taallessen voor vrouwen vanuit de stichting Medelanders. De meer recente leesclub onder impuls van Lies Smeets en gevolgd door een jeugdig lerarenkorps is de jongste telg van de MCVN. Ziani mijmert: ‘kunst, fietsles, gym, de taallessen van Overbrugge.’ Het is als een film die aan hem voorbij trekt. ‘De vrouwen kregen zwemles in het Van Maanenbad en de mannen haalden hun zwemdiploma in Schiebroek.’

Memorabel moment en een pak foto’s
Memorabel was ook het bezoek van burgemeester Opstelten aan de vereniging. Leesclub, taallessen, sporten en opvoedingslessen zijn nu de kerntaken van de vereniging. Lies Smeets speelde hierin een belangrijke organiserende rol. Veel aandacht wordt hierbij besteed aan de leeftijd van 14 tot 21 jarigen. Met Humanitas werkt de MVCN al drie jaar samen op de locatie Sint Agathastraat. De structurele subsidie is nu verdwenen en maakt plaats voor bewonersinitiatieven.

Onlangs werden als gesubsidieerde bewonersinitiatieven door de gebiedscommissie en later de wijkraad voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de vereniging rond radicalisering en opvoeding. Meneer Ziani heeft een pak foto’s onder de arm. Een selectie zal op het 25 jarig bestaansfeest via de beamer op een groot scherm geprojecteerd worden. In de Vijverhofstraat prijken nu nog de foto’s van vroeger alsmede die van de eerste migranten.