De Wijkraden uit Noord organiseerden op het Eudokiaplein weer een traditionele initiatievendag. Leuk is dat je als bewoner nog diezelfde dag hoort of je... Vruchtbare Initiatieven Dag

De Wijkraden uit Noord organiseerden op het Eudokiaplein weer een traditionele initiatievendag. Leuk is dat je als bewoner nog diezelfde dag hoort of je initiatief wordt gehonoreerd. Het plein wordt gevuld met het speciale Opzoomer Loket en natuurlijk de bijhorende informatie stands. Ter inspiratie kunnen we kennis maken met spraakmakende bewonersinitiatieven uit diverse wijken. Wat te denken van Iedereen Einstein. De initiators van dit initiatief zijn aanwezig om hun verhaal te vertellen.

  

Meerdere geslaagde events passeren de revue. More Life van Samie Sedano en Blik in de wijk gedragen door een grote groep vrijwilligers. Doe het Lekker Zelluf en Atelier op Wielen. Het atelier is prominent aanwezig als inspiratiebron. In een groene oase als Noord kwamen natuurlijk tal van initiatieven rond planten, geveltuinen en groenbeheer. Opvallend waren jonge meiden uit Bergpolder die een liefelijke Bijen vriendelijke groenstrook gaan aanleggen. Ook buikdansen kwam aan de orde.

In Mozaïek wordt een Lief en Leed dag gehouden voor mensen met een rugzakje. Onder inspiratie van Karin Padmos slaan diverse groenclubs de handen in elkaar. Gevraagd wordt om steun voor deze vruchtbare samenwerking. Op het Johan idaplein komt binnenkort een spraakmakend muziekfestival.

Er ontspon zich een levendige discussie tussen initiatiefnemers en wijkraadsleden. Noord bruist!