Bij de komende wijkraadsverkiezingen op 21 maart kunnen individuen zich kandidaat stellen maar ook niet partijpolitieke bewegingen. Wij Noord is zo een niet partijpolitieke... Wij Noord stelt zich voor

Bij de komende wijkraadsverkiezingen op 21 maart kunnen individuen zich kandidaat stellen maar ook niet partijpolitieke bewegingen. Wij Noord is zo een niet partijpolitieke beweging die netwerken van bewonersinitiatieven wil promoten. Wij Noord laat zich inspireren door Wij Delfshaven die succesvol zijn in de Gebiedscommissie Delfshaven.

In de Nieuwe Banier kwamen de kandidaten van Wij Noord samen met sympathisanten en belangstellenden. Ingrid Meijer Boltes van Top van Noord opende de bijeenkomst die bestaat uit het verduidelijken van de Wij filosofie, uit het aanmelden van Wij Noord kandidaten en uit een soort muur discussie waarbij alle aanwezigen hun prioriteiten kunnen schrijven op aanwezige papier vellen. Voor het Oude Noorden stelt Raymond van den Broek zich kandidaat. Hij is actief bij ZOHO citizens en coördineert als vrijwilliger de avond 4-daagse. Voor de Agniesebuurt stelt Lucas van Zuijlen zich kandidaat. Hij is een architect die zich sterk maakt voor het ontwikkelen van de Hofbogen en het realiseren van ‘droge voeten’ voor de buurt.

   

Voor Blijdorp is Nynke Schaaf van de bewonersorganisatie de kandidaat. Onder de belangstellende waren bekenden uit de groenhoek, uit bewonersorganisaties, uit Kracht van Noord, GroenLinks en SP. Wij Delfshaven gaf een uiteenzetting van de Wij filosofie. Wij Delfshaven is niet ideologisch maar dialogisch. Binnen de Gebiedscommissie zijn niet echt grote tegenstellingen. Je als individu kandidaat stellen schiet niet op. De Wij beweging haalt haar kracht uit de bewonersinitiatieven. Ze wil een verbinding leggen tussen het netwerk van de diverse initiatieven. Zo kan er een beweging ontstaan van beneden naar boven en omgekeerd.

Martha Harel van Kracht van Noord wijst erop dat naast bewonersinitiatieven ook wijkplannen moeten gemaakt worden en adviezen richting Coolsingel. Wij Delfshaven zorgt voor een meer informele verbinding. Initiatieven worden met elkaar in contact gebracht. Bewoners worden dringend uitgenodigd om hun geluid te laten horen bij de Gebiedscommissie. Wij Delfshaven organiseerde excursies langs bewoners projecten, promootten succesvol een cluster van diverse Wijkhuizen in Middenland, maakte een groene route en verbond in het Hudsonkwartier bewoners en projectontwikkelaar.

   

Het begint bij menselijk contact. Ook voor een gemeente is het interessant te praten met één cluster bijvoorbeeld de groen initiatieven. Johannes Odé en Gwendoline Lans maakten zich zorgen over de wijk overstijgende projecten zoals Noord010 in Beeld en de Hofbogen.  Dit vraagt van de nieuwe wijkraden ondernemend denken en een ruime blik. Ligt er ook iets te weinig nadruk op het multiculturele van Noord? Welke prioriteiten schreven de aanwezigen op?

Verbindt oud en jong, rijk en arm. Maak de wijk veilig. Verbind de netwerken. Geef Noord een eigen stadspark. Durf te experimenteren. Maak de Zaagmolenstraat en de Zwartjanstraat fietsvriendelijk. Verkies de dialoog. De verbinding is een meer waarde. Het motto van Wij Noord is: ‘Wie het zegt mag het doen, en wie het doet mag het zeggen’.