De wijkraad Oude Noorden hield haar laatste bijeenkomst in buurthuisje Noordplein 12, De Villa. Buurtmoeder Wil van Vught kon kort een beeld scheppen van... Wijkraad Oude Noorden record aantal bewonersinitiatieven

De wijkraad Oude Noorden hield haar laatste bijeenkomst in buurthuisje Noordplein 12, De Villa. Buurtmoeder Wil van Vught kon kort een beeld scheppen van de waaier van activiteiten van het buurthuis: van kamperen tot Pinksterfeest en Halloween. Veel aandacht gaat naar de jongeren in een leeftijd van 18 t/m 23 jaar. Ingezet wordt op promoten van studie en werk. Kinderen oriënteren zich op de stad en worden overal naartoe genomen. De senioren uit de buurt zingen, doen aan crea en spelen een gezellige bingo.

De wijkraad deelde mee dat er een kalender komt van bijeenkomsten die specifiek gaan over de bouwontwikkelingen in de buurt. Tijdens de traditionele bewoners inspraak kwam het binnenterrein Noordplein 12 aan de orde.  Het is er te donker en er moet meer aandacht gaan naar het sleutelbeheer. Rond dealers moet met de woningcorporatie een dossier opgebouwd worden.

Bewonersinitiatieven
Vervolgens kwamen de bewonersinitiatieven aan de orde. De Noorderzon met kersverse jongeren redacteur werd gehonoreerd en wordt ook spreekbuis van de wijkraad wat agenda en profileren betreft. Op het binnenterrein 1e Pijnackerstraat/ Meidoornstraat komt een moestuinproject. Subsidie kwam voor workshops en inrichting. De Benthuizerstraat krijgt duurzame kerstverlichting. Er komt in de kerstvakantie een schaatsbaan op het Johan Idaplein. Top van Noord met 50 huishoudens krijgt een jaarbudget voor 6 pleinactiviteiten en groenonderhoud.

Zichtbaar zijn
De wijkraad wil zichtbaar zijn. Hierbij maken ze gebruik van Facebook, Instagram, Noorderzon, Gemeente website. Suggesties uit het publiek waren het plaatsen van een infoscherm aan de ramen van het Klooster, Noordplein 12 en Eudokiaplein. De wijkraad wil beurtelings bewonersinitiatieven bijwonen en met de bakfiets de wijk intrekken. Er komt op basis van bewoners argumenten een top 5 van aan te pakken straten.  De wijkraden kwamen stedelijk bijeen. Aan de orde kwam de werkdruk. Vanuit Noordplein 12 kwam in de rondvraag een oproep voor jongeren ontmoetingsplekken.