Fijn zo’n samenleving die lekker aan uit elkaar aan het vallen is. Mensen die zich onttrekken aan het gezag, ze geloven ‘t niet meer. Groeperingen die onderzoeken of ze niet moeten emigreren. Op mogelijke nieuwe locatie Afrika bleek de medische zorg beneden peil. Jaja, watjes, parallel wil wel topniveau... Lees verder
30 % van de tijd van de ministers gaat op aan 17 grootkapitaal bedrijven. Ff tellen: op 2.078.716 bedrijven in Nl in 2020 is dat zo doorgerekend veel aandacht naar 0,000008 procent van het bedrijfsleven. Vanzelfsprekend zou ik nu alle betrokken werknemers moeten berekenen bij de 99% en de... Lees verder

Corona-moe!?

Column van Anja maart 16, 2021

‘Mevrouw, die corona motiveert me niet zo……’ Ja, Kunst! Wat wil je? Een lesje hoe kom ik uit de put? Wat te doen met corona-apathie, malaise, tegenslag, tegenwind, ellende, narigheid, rottigheid, beproeving, verschrikking etc, hè? Niet achterover hangen, niet in verzuipen, intrinsieke motivatie i.p.v. extrinsieke, een beetje Baron von... Lees verder
Van 1350 tot 1490; bijna anderhalve eeuw gedoe waarbij niemand meer wist waar het precies om ging. Een conflict dermate complex verwarrend en langdurig dat er een spreekwoord naar is vernoemd: het lijken we de Hoekse en Kabeljauwse twisten d.w.z. een sfeer die rommelig, lawaaiig en vooral ruzieachtig is.... Lees verder
Ligt het aan mij? Wordt het niet een tikkie super kinderachtig? Stoor me aan de verbale diarree op tv, sociale media en radio, aan gratuite oproer eindigend met de laatste trend: anonieme willekeurige doodsbedreigingen ‘ik zei het gewoon, wilde wat zeggen, maar ik meen het niet hoor’. Van weeromstuit... Lees verder
Systemen en hun processen…..  Dus men neme een ondergrondse container in een wijk. Men zette daar een container adaptant A op, welk frequent constateert dat het mis gaat. A belt wekelijks. Het recept voor irritatie is dat de bellende A een adaptanten nummer heeft…doch in het systeem staan de... Lees verder
Nooit begrepen hoe in de 16e/17e eeuw godsdiensttwisten zo heftig maatschappelijke scheidslijnen konden trekken. Lees nu de biografie van Johan van Oldenbarnevelt met katholieken, remonstranten en contraremonstranten. Dat was geen kattenpis die godsdienststrijd: het ware geloof… of niet…wie bepaalde dat? Het kon je de kop kosten! Maar juist nu... Lees verder
Letterlijk stil Corona legt stil: de deadline, de continuïteit, beurzen, sociale leven, economie, productie,  goederenstromen, het culturele circuit, (partijcongressen, kerk, voetbalcompetitie en verenigingsleven, het geld dus……. In plaats van naar buiten moeten we naar binnen. Onze interconnectiviteit, onze internationale verbindingen doen ons globaal op dit moment vertragen, pas op... Lees verder
Kan me bogen op een modern klein CO2-footprintje nu! Gewoon echt de auto de deur uitgedaan en helemaal aan het OV. Goed voor lijf en leden, loop & fiets meer. Goed voor de planning, leer allerlei apps kennen (Google maps / NS / Waze), leer de vervoerssystemen aan elkaar... Lees verder
Sorry hoor, maar ik wil niet terug naar AF of in de Gevangenis (monopoly). Zo voelt het namelijk wel na al dat lezen over Salafisme, een soort Middeleeuws denken in de 21e eeuw! Kijk, ik ben op mijn 16e van mijn katholieke geloof gevallen toen de pastoor onder het... Lees verder