Nieuwjaarsreceptie Liskwartier
De wijkraad Liskwartier vergaderde in de Wasserij. Bewoners wilden het initiatief nemen om gebiedsgericht een vuurwerkshow te organiseren. Verder werd het wijkactieplan gepresenteerd. De middenberm Bergselaan wordt aangepakt, zelfbeheer initiatieven op groengebied worden ondersteund.    De buitenruimte rond de Wasserij en Humanitas wordt heringericht. Bewoners worden voorbereid op energietransitie... Lees verder
Wijkraad Agniesebuurt en bestemmingsplan
Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst van de wijkraad Agniesebuurt waarbij de jongeren van zich lieten horen en het nieuwe bestemmingsplan onder de loep werd genomen. Jonge meiden bepleiten een nieuw Vrouwendag concept. Met zijn dertienen gaan ze 500 huizen langs om vrouwen te bevragen over hun talent. Wat... Lees verder
Rotterdams Klimaatakkoord
Tijdens de wijkraadvergadering van de Agniesebuurt kwam Wethouder van duurzaamheid Arno Bonte in een propvol MONO vertellen over het tot stand gekomen Rotterdamse Klimaatakkoord. Rotterdam zorgt voor ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. De CO₂- uitstoot moet met 49,6% procent  gereduceerd worden t.o.v. 2017. Met 50 verschillende klimaat... Lees verder
De Wijkraad Oude Noorden ontving aardig wat bewoners in de Weerhaan, Gerard Scholtenstraat. Bewoners beklagen zich over de verloedering van de Zaagmolenstraat: dichtgetimmerde panden, graffiti, drugscriminaliteit, tippelen, dealen. Ze pleiten ook voor een 30 kilometerzone. De Vinkenstraat heeft nood aan scootmobielstallingen op parkeerplaatsen. Dit kan aangevraagd worden via de... Lees verder
Onveilig gevoel of overlast?
Wethouder Wijbenga heeft de VeiligR app aan wijkraadsleden van Rottedam Noord gepresenteerd. Met de VeiligR@ app kan je nu op een eenvoudige manier je melding , vraag of suggestie met de gemeente delen over onveiligheid en of overlast in je buurt. Bijvoorbeeld als je veel afval aantreft naast afvalcontainers... Lees verder
Wijkraad maakt bewoners blij
Op de onlangs gehouden wijkraadsvergadering van het Oude Noorden was een forse opkomst. We maakten kennis met Martha Harel, het kersverse wijkraadslid. Raymond van den Broek de vroegere technisch voorzitter is verhuisd naar Overschie. Hij was van grote betekenis voor het Oude Noorden zowel in de sociale als in... Lees verder
Gino Wouter ziet jongeren als goud
Het hele wijkraad gebeuren was voor Gino compleet nieuw. Na een jaar heeft hij heel wat geleerd van het beleidsniveau. Vooral hoe een gemeente zaken als welzijn en groen in werking brengt. Gino is positief over het wijkraadwerk. Dat heeft te maken met hun inzet maar vooral met de... Lees verder
Gemeentepeiler, laat je stem horen
“De wijkraad wil zo veel mogelijk bewoners een stem geven en deel laten nemen aan besluitvorming. Het aantal gebruikers moet omhoog, want nu zijn dat er nog maar 45. Bergpolder, Blijdorp en Liskwartier maken al gebruik van de app. Nu het Oude Noorden nog. Dus installeer vandaag nog de Gemeentepeiler... Lees verder
De wijkraad Oude Noorden vergaderde in de Gultepe moskee in de Erasmusstraat. De moskee zet in op meedoen in de Nederlandse samenleving. Ze zien zichzelf als een maatschappelijke instelling die plek geeft aan jong en oud. In samenwerking met de Oogstmarkt organiseren ze ook  3 dagen lang ( tussen... Lees verder
Enquête wijktevredenheid Oude Noorden
Namens Hogeschool Rotterdam onderzoeken wij hoe tevreden de inwoners van het Oude Noorden zijn over hun wijk. Wij stellen uw hulp zeer op prijs. De enquête bestaat uit 5 onderdelen en het invullen duurt maximaal 10 minuten. Uw gegevens zijn anoniem en worden alleen voor dit onderzoek gebruikt.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWAHNKlkFF7UQzwGTZMA-GwgzXjSmh0wqyHs74jJoE2Cta6w/viewform Lees verder