Lifestyle Regels

Lifestyle Regels

Wijkraden augustus 5, 2020

Laura van der Voort, wijkraadslid van de Agniesebuurt, vertelt over de zorgen van de wijkraad rond overlast in de buitenruimte. In de Agniesebuurt wonen de mensen dicht op elkaar in gehorige woningen. Als het mooi weer is gaan de ramen open of gaan ze zitten op hun balkonnetje. Het... Lees verder
Digitale kaart groenonderhoud
‘Ook al zaten we binnen, we zaten niet stil.’ De wijkraad Oude Noorden heeft zich achter de schermen bezig gehouden met verschillende zorgen van bewoners. Wat opviel was dat er veel vragen binnenkomen over het soms onverantwoord groenonderhoud in de wijk. Na wat overleg tussen de diverse wijkraden, blijken... Lees verder
Noorderlink, Nieuws ontwikkelingen en publieke werken in  het Oude Noorden
Nieuws in ander jasje Er gebeurt van alles in bet Oude Noorden. Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Rotterdam en betrokken organisaties u in samenwerking met Noorderzon over wat er allemaal speelt in de wijk. Via deze link kan je de bijlage laden Lees verder
Eenzaamheid in Corona Tijd
Nederland blijkt op drie na, het eenzaamste land van Europa te zijn. Hierdoor kreeg dit onderwerp al voordat de Corona pandemie uitbrak veel aandacht. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat eenzaamheid ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen heeft. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden. Als aspirant geestelijke... Lees verder
Boodschap Wijkraad 4/5 Mei
De Wijkraad van het Oude Noorden heeft een boodschap voor 4/5 mei gemaakt, https://www.facebook.com/wr.oudenoorden/videos/282935702962461/ Lees verder
Nieuwjaarsreceptie Liskwartier
De wijkraad Liskwartier vergaderde in de Wasserij. Bewoners wilden het initiatief nemen om gebiedsgericht een vuurwerkshow te organiseren. Verder werd het wijkactieplan gepresenteerd. De middenberm Bergselaan wordt aangepakt, zelfbeheer initiatieven op groengebied worden ondersteund.    De buitenruimte rond de Wasserij en Humanitas wordt heringericht. Bewoners worden voorbereid op energietransitie... Lees verder
Wijkraad Agniesebuurt en bestemmingsplan
Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst van de wijkraad Agniesebuurt waarbij de jongeren van zich lieten horen en het nieuwe bestemmingsplan onder de loep werd genomen. Jonge meiden bepleiten een nieuw Vrouwendag concept. Met zijn dertienen gaan ze 500 huizen langs om vrouwen te bevragen over hun talent. Wat... Lees verder
Rotterdams Klimaatakkoord
Tijdens de wijkraadvergadering van de Agniesebuurt kwam Wethouder van duurzaamheid Arno Bonte in een propvol MONO vertellen over het tot stand gekomen Rotterdamse Klimaatakkoord. Rotterdam zorgt voor ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. De CO₂- uitstoot moet met 49,6% procent  gereduceerd worden t.o.v. 2017. Met 50 verschillende klimaat... Lees verder
De Wijkraad Oude Noorden ontving aardig wat bewoners in de Weerhaan, Gerard Scholtenstraat. Bewoners beklagen zich over de verloedering van de Zaagmolenstraat: dichtgetimmerde panden, graffiti, drugscriminaliteit, tippelen, dealen. Ze pleiten ook voor een 30 kilometerzone. De Vinkenstraat heeft nood aan scootmobielstallingen op parkeerplaatsen. Dit kan aangevraagd worden via de... Lees verder
Onveilig gevoel of overlast?
Wethouder Wijbenga heeft de VeiligR app aan wijkraadsleden van Rottedam Noord gepresenteerd. Met de VeiligR@ app kan je nu op een eenvoudige manier je melding , vraag of suggestie met de gemeente delen over onveiligheid en of overlast in je buurt. Bijvoorbeeld als je veel afval aantreft naast afvalcontainers... Lees verder