Systemen en hun processen…..  Dus men neme een ondergrondse container in een wijk. Men zette daar een container adaptant A op, welk frequent constateert...

Systemen en hun processen….. 
Dus men neme een ondergrondse container in een wijk. Men zette daar een container adaptant A op, welk frequent constateert dat het mis gaat. A belt wekelijks. Het recept voor irritatie is dat de bellende A een adaptanten nummer heeft…doch in het systeem staan de NAW data van A niét genoteerd. Iedere keer hetzelfde input liedje. Toch is t raar, waarom weet het systeem A wel uit te nodigen voor een gemeentelijk feestje en kent dan wel mailadres en telefoonnummer?

Maar als A meldt……hoest het systeem natuurlijk niet de bekende data op? A moet vragen om bevestiging van de melding, anders verdwijnt deze in de Rotterdam-Bermuda driehoek. Referentie vervolgens aan  voorgaande telefonische meldingen heeft geen zin, want wat is het meldingsnummer? Geen leuke baan voor die mensen aan de telefoon hoor!! A ziet inmiddels in dat het leven een groot feest der herhaling is!

Geen recept van prettig melden van een overdosis vuil
Soms wordt de melding heerlijk snel opgevolgd. Buurt blij! Soms duurt het 3 dagen, want dat mag van Rotterdam, van de loco burgemeester/ portefeuillehouder. Duurt ook 3 dagen ondanks dat A meldt dat de meeuwen vat krijgen op naast-geplaceerde vuilniszakken.

En de ratten, zij zijn meesters in het openrijten van toegankelijke zakken. Zo wordt de buurt een verzamelplaats voor rotzooi…. …De melder meldt aan de gemeentelijke melder die alleen de melding meldt.

HET IS GEMELD. Dat is Nederland. Uw klacht vult de computers! We belanden in een Kafka-hoofdstuk, er gebeurt niets & edoch ook van alles! Machteloos kijkt de buurt toe hoe het vuil escaleert, ophoopt, opeenstapelt, zich verspreidt door de wijk en gratis voor verloedering, irritatie, vervuiling en ongedierte zorgt.

Met blauwe chirurgen handschoentjes in pyama staat A regelmatig andermans zooi op te ruimen. Dan de opluchting van het verschijnen van de vuilniswagen! Weg frustratie? Non. De Roteb Mensen hebben waarschijnlijk strenge instructies om ERNAAST-vuil zeker niet mee te nemen in hun ophaalactie!

Daar is een andere dienst en een ander gemeente karretje voor. Vanzelfsprekend zijn de foute zakken voor de schuldige buurt! Container leeg, maar nog steeds troep! Iemand moet dan de troep ernaast ERIN doen. Container Adaptant ziet uitbreiding van het takenpakket.

Computer says NO!!-systemen in Rotterdam
Het schijnt dat de ondergrondse containers een sensor hebben. Met lede ogen ziet A de Rotebwagen spontaan langsrijden. De sensor geeft dan aan dat ie wat ..¼, ½ of ¾ vol is? Dan hoeft ie niet geleegd te worden? Dat weet de sensor dus? En een computer? Maar de buurtbewoners niet?? Waarom zien we niet hoe vol een container is? Zou t kunnen dat omdat de bewoners het niet zien, ie verstopt raakt??

Of kunnen alleen container adoptanten volle containers ervaren?? Vervolgens ontstaat er een nieuw tergend patroon: omdat 1 container vol zit, raken de omliggende containers ook snel vol. Als de Roteb 3 dagen niet geweest is, dan zit ie sowieso na lediging als de wiedeweerga vol. Voorspelbaar. Als je van efficiency houdt – zoals A – leeg dan dan niet alleen container A, maar gelijk het cluster nabije containers, ben je een poosje van het ge-OH af. Of kom nog een keertje extra langs??

DUS…. 
Aan de ene kant weten we dat er meldingen zijn, maar aan de andere kant weten we niet wat er wat er met die meldingen gebeurt. Het voelt als zo’n spel op de kermis met een grijper naar grijpbare schatten op de bodem… het lijkt aanlokkelijk, je trapt erin, maar je grijpt ernaast, het glijdt uit de grijper.

Volgens de wetten der logica worden meldingen genoteerd. Dat betekent ook dat er een management-of teamleider- of IT-laag moet zitten die het patroon van meldingen analyseert.

Vraag is hoe?? Waar is de logica? Wie bepaalt het legen van de containers? Wie kijkt naar de data? Wordt er op een vaste dag geleegd? Of at random? Is er iemand die zegt…daar bij locatie A, daar hebben we nu wekelijks meldingen, daar moet een andere oplossing voor verzonnen worden?? Wat doet iemand achter de computer-says-NO??

Er klopt iets niet
Het systeem van ondergrondse containers functioneert voor 70% naar behoren. Maar nu ff niet!! In sommige buurten zien we op FB scherpe troepfoto’s. Walgelijk, buurt holt achteruit. A is niet de enige met een rotzooi-allergie, sorry! Als mensen met Corona thuis zitten, dan is er meer huisvuil en dus raken de containers meer vol! U hoeft A niet te geloven maar…Moederdag, Vaderdag en Suikerfeest geven extra afval. Kerst- en Sinterklaas staan garant voor extra dozen!

Kan het zijn dat de Corona-thuis-tijden een extra afval impuls creëert? Meer aanbod van vuil plus meer vraag om vuil op te halen minus minder dienst draaiende diensten? Boetesysteem voor vuil spel spelers werkt ook niet omdat er geen handhaving is?? Gemeente geen grip op t nieuwe proces, te druk bij de Roteb en afvalophaalsysteem absoluut niet uitgedokterd op oorzaken?

Radicaal ondergronds op zoek naar platgetreden routes
Het huidige meldingssysteem is alleen symptoombestrijding, doekje voor het bloeden. Schoon, heel en veilig is het motto. Well practice what you preach! Een fijn klusje voor Econometrie-studenten aan de EUR – vlakbij! – om het Computer-says-no systeem te koppelen aan de bewonersmeldingen.

Het patroon van vol-halfvol-leeg, gekoppeld aan wijken kan compleet effectief en efficiënt gesynchroniseerd worden met voorspelbare pieken.

Ik zie een heerlijke toekomst van logistiek verantwoorde ophaalroutes. In onze buurt willen we COMPUTER-SAYS-YES!

Anja Berkelaar, Rotterdam, 16 juli 2020.