In het tuintje op de Bergselaan spelen vrolijk muzikanten. Hans Abelman, Oude Noorden kunstenaar en voormalig CBK coördinator hield een inleiding op de diverse... RoRoBuiten met nieuwe kunstwerken

In het tuintje op de Bergselaan spelen vrolijk muzikanten. Hans Abelman, Oude Noorden kunstenaar en voormalig CBK coördinator hield een inleiding op de diverse kunstwerken in het kader van RoRoBuiten. Hij wees op het engagement van de kunstenaar die reflecteert op gebeurtenissen en standpunten inneemt. Hij constateerde de samenwerking tussen diverse discipline, in het geval van RoroBuiten de combinatie van kunst en architectuur.

Dit levert nieuwe producten op.  RoRoBuiten heeft drie kunstenaars uitgenodigd met een bijzondere visie. Op de Bergselaan prijkt ‘Shake’ van Erik Sep, een verontrustende spiraalvormige slang rondom een paal met politie kleuren die je de hand reikt.

  

Kees Buckens verrijkt het Bergwegplantsoen met een imposant granieten beeld. Opvallend is het stapelen van volumes die neigen het evenwicht te verliezen.

Bovenop prijkt een kristal dat het licht vangt. Kees noemt het eenvoudigweg de lichtdrager.

Bij Café de bel creëerde Tiwanee van der Horst een verfrissend kleurrijk beeld. Tiwannee schildert in 3D door gebruik te maken van gerecycled plastic. RoRoBuiten verrast opnieuw.