Vanaf 1 januari 2019 is Studio de Bakkerij aangemerkt als MeeMaakPodium! Ongeveer 20 instellingen in Nederland zijn door het Fonds voor Cultuurparticipatie hiervoor aangewezen.... Wil jij meedenken met Studio de Bakkerij

Vanaf 1 januari 2019 is Studio de Bakkerij aangemerkt als MeeMaakPodium! Ongeveer 20 instellingen in Nederland zijn door het Fonds voor Cultuurparticipatie hiervoor aangewezen.
MeeMaakPodia zijn plekken, die vooral samen met bewoners hun programmering gaan vormgeven. Iedereen mag meedenken.

Studio de Bakkerij is op zoek naar mensen die actief mee willen denken over programmering voor de doelgroepen jeugd, jongeren & ouderen(65+). Daarnaast willen wij ook graag nieuwe publieksgroepen warm maken voor ons theater.

Heb je mooie ideeën en heb je zin om mee te denken over onze programmering? Stuur dan een bericht naar Erika Blikman, erika@studiodebakkerij.nl . Dan kunnen wij er met elkaar iets moois van maken.