Vijfenzestig bewoners gingen in gesprek met burgemeester en wethouders aan een 9 tal tafels. Na ronde één werd er gewisseld. De wethouders gaan over... College praat met bewoners

Vijfenzestig bewoners gingen in gesprek met burgemeester en wethouders aan een 9 tal tafels. Na ronde één werd er gewisseld. De wethouders gaan over armoedebestrijding, zorg, haven, duurzaamheid, mobiliteit, werk, bouwen, integratie, buitenruimte en cultuur. Drie bewoners hielden een pitch over belangrijke aandachtspunten in Noord : de vergroening, wateroverlast, inspraak rond het Hofbogen dak en camping Rotterdam, de Rotterdamse logeerkamer.

Bas de Bouwer
We schuiven aan bij wethouder Bas Kurvers, ook wel Bas de bouwer genoemd. Bewoners klagen over gebrek aan informatie rond het Correct pand. Pas begin 2020 wordt de bouw aangevat. Hoe gaat er geheid worden? Hoe gaan ze om met  het grondwater? Bewoners vinden dat er slordig omgegaan wordt met het beschermd stadsgezicht. Schrijnend is de gedwongen uitverhuizing van de bewoners van het blok Heemskerkstraat- de Kempenaerstraat en Talmastraat. Ze kunnen terugkeren, maar dan voor een veel hogere huur en een veel kleinere oppervlakte.

   

De historische gevels blijven staan maar erachter komt nieuwbouw. Bewoners willen in de buurt blijven waar hun sociaal netwerk ligt. Volgens wethouder Kurvers is de Rotterdamse woningmarkt uit balans met 70 procent sociale woningbouw. Volgens bewoners is er een tekort aan sociale woningbouw. Volgens Kurvers bepaalt het landelijk beleid de huizenprijzen. In Rotterdam wordt nog steeds 20 procent sociaal gebouwd.

Wordt er wel genoeg gebouwd in het middensegment? Waar moeten mensen met een kleine beurs blijven? Vervolgens werd ingegaan op de energietransitie. Volgens Bas Kurvers moet dit gezamenlijk aangepakt worden . Er zijn momenteel vijf experiment wijken. Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een noodknop op huurontwikkelingen. Er wordt onderzoek gedaan naar het opkopen van woningen als beleggingspanden.

Barbara Kathman wil integrale aanpak
Bewoners bepleiten een afstemming tussen de Huizen van de Wijk. Kunnen we niet terug naar pleinactiviteiten die kindertalent bevorderen? Waarom hebben corporaties zich teruggetrokken? Volgens Barbara zitten corporaties in een keurslijf. Er wordt aan gewerkt om dit te veranderen. Op de Stadscamping bivakkeren jaarlijks 30.000 mensen. Het is de logeerkamer voor Rotterdam Jazz, voor voetbalevenementen, voor langdurig ziekenbezoek, voor toeristen.

Investeringen worden door de camping uitgesteld. Barbara wil zowel de sport als de economie ambtenaren rond de tafel. LiseLotte de Haan wil een netwerk van sociaal groene projecten in de wijk. Liggen de targets van het College niet teveel op het fysieke? Barbara ziet om zich heen integrale teams. De ambtenaren willen wel, tot het over de centjes gaat. Er moet integraal begroot worden. Bewoners zijn positief over de containerbar op het Noordplein, maar het blijven tijdelijke vergunningen.

   

Een poëtisch slot
Diana van de bewonersadviesgroep Hofbogen dak ziet het park dak als een verbinding tussen de wijken en een ontmoetingsplek. De diverse wethouders vatten samen wat hun bijblijft. Wethouder Weijbenga wil als wethouder buitenruimte zich sterk maken voor de park kwaliteit van het 1,9 km dak. Van Gils wil de dienstverlening versnellen. De energietransitie wordt beklemtoond. De doeners die voedselverspilling tegengaan of afval scheiden worden gesteund. Kurvers heeft te doen met gedwongen uitverhuizing en bepleit het zoeken naar oplossingen op maat.

Sven de Lange publiceert binnenkort het masterplan ouderen. Wethouder Grauss looft de bewonersinitiatieven en belooft de buurt keukens meer steun en wil Couleur Local uitbreiden Wethouder Kasmi bepleit diversiteit op scholen en ook het bevorderen bij kinderen van de soft skills. Wethouder Judith Bokhove wijst op de komende taalconferentie. Ze constateert zorg voor de opgroeiende jongens en bepleit empowerment. Als wethouder mobiliteit gaat ze in tegen het hard rijden. Wijkparticipatie moet volgens wethouder Kathmann niet te bureaucratisch worden. Afval scheiden, schoonhouden kan betaalde banen brengen, meent wethouder Moti.

Wethouder Bonte staat voor gemeenschappelijke aanpak van de energietransitie. Burgemeester Aboutaleb zorgt voor een poëtisch slot. Hij was onlangs in Osaka, een stad van 30 miljoen inwoners en nog 10 miljoen werkenden die naar de stad komen. Ze doen een ingrijpende energietransitie. Rotterdam heeft 35.000 werklozen. Een energietransitie levert enorm veel banen op. Rotterdam wordt wereldwijd gerespecteerd. Wij bouwden in Osaka de eerste dijk ,dat schept een band.

De Steden groeien. Voor onze steden is ook voedselvoorziening van kapitaal belang. Als hij de transitie beschrijft als een nutsvoorziening wordt Aboutaleb poëtisch. Een broodje achteraf met heerlijke pompoensoep maakt de tongen los, Zowel het Hofpleintheater als de Noorderlingen zijn een bron van energie.