Diwali is het jaarlijkse lichtjesfeest, een van de belangrijkste Hindoe feesten dat gehouden wordt in het najaar. Het feest werd georganiseerd in Huis van... Diwali, feest van het licht

Diwali is het jaarlijkse lichtjesfeest, een van de belangrijkste Hindoe feesten dat gehouden wordt in het najaar. Het feest werd georganiseerd in Huis van de Wijk de Nieuwe Banier. Diwali is het feest van de spirituele overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van kennis op onwetendheid.

   

De zaal zat stampvol met feestelijk uitgedoste ouders, kinderen en buurtbewoners. Het Feest was een bewonersinitiatief van Uhrwhesy Malhoe de danslerares van Sunderta Dance Art. Onder haar leiding traden diverse kinderen op in schitterende jurken met wel heel gevarieerde en aanstekelijke dansen. De viering ging gepaard met het zingen van mantra’s, hindoeïstische gebeden. Een overheerlijke maaltijd past bij dit belangrijke feest voor de Hindoestaanse gemeenschap.

Schaafijs zorgde voor de nodige verfrissing. Tot slot werd er sfeervol gezongen en ging iedereen de vloer op. Dit feest blijft ons bij.