Jim Postma één brok vitaliteit is plots overleden. We kennen hem als redacteur van het toenmalige Vrije Volk , die met zijn scherpe tong... In Memoriam Jim Postma

Jim Postma één brok vitaliteit is plots overleden. We kennen hem als redacteur van het toenmalige Vrije Volk , die met zijn scherpe tong het veranderingsproces van de Witte de Withstraat inluidde. Hij was medeoprichter van de Stadspartij die de politiek over een andere boeg wilde gooien. Jim reisde de wereld rond. Hij startte met de digitale krant Vandaag tot Morgen.

Jim stond op de bres voor Rotterdammers in armoede. Hij was redacteur van de Provenierskrant. Ook op wijkniveau moest vernieuwing gebeuren. Jim was literatuur en poëzie minded. In de Bel was hij een graag geziene gast. We zullen in het artistieke Noord Jim Postma missen.