Bas Kurvers wethouder van Bouwen en Ruimtelijke Ordening bezocht de Zwartjansstraat op uitnodiging van de winkeliersvereniging. De winkeliers lieten zich inspireren door de gevelaanpak... Wethouder Bas Kurvers bezoekt Zwartjansstraat

Bas Kurvers wethouder van Bouwen en Ruimtelijke Ordening bezocht de Zwartjansstraat op uitnodiging van de winkeliersvereniging. De winkeliers lieten zich inspireren door de gevelaanpak in Middelland waardoor winkels in hun historische luister worden hersteld met hoge glasramen en zonder verlaagde plafonds.

In het nieuwe schoonheidssalon Clinique Elixer naast Chateautjes kwam een gezelschap van winkeliers, ambtenaren en wethouder bij elkaar om mogelijkheden tot verbetering te bespreken.Simone van Chateautjes schetste voor de wethouder de recente ontwikkelingen in de straat.

Vorig jaar zijn ze BIZ geworden, een samenwerkingsverband waarbij winkeliers en overheid gezamenlijk in de straat investeren. Vorig jaar kwam hieruit €50,000,- tot stand waarmee kleurrijke straatverlichting geënt op de winkels tot stand kwam naast fietsnietjes, plantenbakken en evenementen.

  

Schreeuwerige reclames
Punt van irritatie zijn de lelijke schreeuwerige reclames die het beeld van het winkelpand aantasten. Architect Matthias Veen liet in Elixer een aantal wandplaten waarop Middellandse winkelpui transformaties waren weergegeven. Het is vooral een kwestie van puien afpellen. Probleem van de Zwartjansstraat is de versnippering van eigenaren. Er zijn wel een viertal grote vissen die 50 panden gezamenlijk bezitten. De Middellandstraat en de Zwartjansstraat met haar dwars daken zijn qua panden te vergelijken.

Het is een kwestie van alle toevoegingen weghalen. Het aanzicht is nu verloederd. De winkeliers zijn puur met hun winkels bezig. In Middelland subsidieerde de gemeente de helft van de pui aanpak met een bepaald maximum. Er was een pot van €450.000,-. De winkeliers bepleitten met Kurvers een dergelijke tussenkomst. Probleem is wel dat op een 15 tal panden na zowat de hele straat kampt met funderingsproblemen.

Funderingsproblemen
Volgens BoWoTo (Bouw en Woningtoezicht) moeten deze eerst opgelost worden. Voordeel is wel dat dit probleem (waar behoorlijk wat subsidie op zit) de eigenaren bij elkaar kan brengen. Volgens Matthias moet je eerst een prikkel geven en dan handhaven. De meeste reclameborden hebben geen vergunning en beantwoorden niet aan de regels. Belangrijk is ook dat de Tuin van Noord een heel ander publiek gaat aantrekken. Het winkelbestand en zijn uitstraling zal hier op moeten aansluiten. De komst van de Jumbo en de doorbraak ter hoogte van pand 70 richting de Tuin van Noord maakt de Zwartjan toegankelijk.

  

Op dit moment is de wijk in de lift en blijft de winkelstraat achter. Het is een kwestie van de eigenaren aan tafel krijgen. Bas Kurvers had een luisterend oor. ‘De ondernemers zijn voor mij de kurk waarop de straat drijft.’ De keuze voor welke type straat is van hen afhankelijk. Kies je voor een rauw randje of wil je mee evolueren? De handhaving door de gemeente is volgens de wethouder beperkt. Huisjesmelkers en onaangepaste bejaardenflats hebben een grotere prioriteit.

Een gerichte beperkte klacht kan wel succes hebben. We maken een wandeling door de straat. Zwartjansstraat 106 a is een prachtig voorbeeld van terugbrengen van historische luister. Na funderingsherstel zijn soms standaard grijze puien aangebracht. Een verbetering maar er kan meer. Nog dit jaar wil de ondernemersvereniging een funderingsanalyse en een beeldkwaliteitsplan. Bekeken wordt of funderingsherstel kan gecombineerd worden met toegankelijk blijven van de zaak.

De wethouder zoeft weg en de ondernemers weten wat hen te doen staat.