Naast het vastleggen van de principes heeft de denktank van ZOHO citizens ook wat concreet speurwerk verricht. Twee ontwerpers zijn aan de slag gegaan... Ariënne Boelens en de verdieping

Naast het vastleggen van de principes heeft de denktank van ZOHO citizens ook wat concreet speurwerk verricht. Twee ontwerpers zijn aan de slag gegaan met de mix van groen, forse gebouwen en woningen. De plannen gaan van middelgroot tot klein. Er wordt niet gekoerst op flatbouw. Om het groen te behouden en nog te versterken wil men niet hoger gaan dan zes tot acht lagen. Het wordt dan onmogelijk om de door de Gemeente gevraagde 450 woningen te realiseren.

Gezien het feit dat de Katshoek voor de helft wordt omgevormd tot studentenwoningen zou het realiseren van 250 woningen in ZOHO een haalbare kaart zijn. Wellicht kan je ook naar elf lagen gaan als je inwaarts gaat zoals het gebouw bij de Laurenskerk. Van de politiek heeft Ariënne Boelens ,één van de trekkers bij ZOHO, begrepen dat men de verdichting eerder situeert bij de Hofpleinlijn dan in het ZOHO gebied.

Creatieve industrie niet begrepen
De ZOHO ondernemers voelen zich wat achtergesteld door lokale politieke partijen. Men heeft weinig idee van wat zich in ZOHO allemaal afspeelt. De culturele ondernemers worden door de lokale beleidsmakers niet als echte ondernemers gezien. ‘Vrouwen die tot 10-11 uur met hun kindjes bezig zijn. Hobbyisten die geen huur kunnen betalen. ’ In Engeland wordt de creatieve industrie wel ondersteund. Er wordt veel geld in omgezet. Ook Duitsland is bezig met een inhaalrace. Nederland neemt de creatieve industrie niet serieus. Door de robotisering krijgt de vergroening een grotere plek.

Samenwerking
Ariënne met ZOHO citizens zijn voor samenwerking met Havensteder en de Gemeente, ook al hebben ze soms verschillende belangen. De huidige samenwerking is serieus. De bijdrage van ZOHOcitizens gaat niet in de prullenbak. Men gaat er wat mee doen. We hebben het over de bewonersbetrokkenheid naast de betrokkenheid van de ZOHO gebruikers. Ariënne is blij met de ontwikkelingen rond de Cruijffcourt. Ze ging met een tafeltje en thee de buurt in en praatte met de jongeren. Ariënne behoorde vroeger ook tot de hangjeugd. Als zestienjarige ga je niet thuis zitten en ook niet naar de kroeg. Je kruipt met je vriendjes op een bankje met een grote fles cola uit de supermarkt. Met jongeren moet je in gesprek gaan. Ze moeten je leren kennen, ook al krijg je de eerste keer wat naar je hoofd geslingerd.

Opschrijven en borgen
Waarom zet de denktank alles op papier? De principes die ze aangeeft helpen om de goede projectontwikkelaar aan te trekken. Wellicht is het daarmee ook mogelijk een belegger aan te trekken zoals bij Blue City zodat de gebruikers van het gele gebouw dat vastgoed kunnen kopen. Belangrijk is dat de principes van duurzaamheid, betrokkenheid en verbondenheid worden geborgd in het nieuwe ZOHO.