Op een druk bezochte Hofbogen bijeenkomst verklaarde de Gemeente woordvoerder dat zowel de bogen als het dak in het derde kwartaal 2018 een nieuwe... Experimenteren op het Hofbogen dak

Op een druk bezochte Hofbogen bijeenkomst verklaarde de Gemeente woordvoerder dat zowel de bogen als het dak in het derde kwartaal 2018 een nieuwe eigenaar krijgen. Vestia en Havensteder worden door de minister gedwongen om hun Hofbogen bezit te verkopen. Beneden en bovenkant worden als één pakket verkocht. Verheugend is dat ProRail heeft aangegeven dat er ondertussen kan geëxperimenteerd  worden. De mooiste plannen voor het twee kilometer lange dak buitelden over elkaar heen : speelplekken, een orangerie, fruitbomen, een waterzuivering als verdienfactor.

     

Ten behoeve van de publieksdiscussie werd een panel gevormd waarvan de leden kort hun visie uiteen zetten. Bureau NASA houdt zich bezig met de ontwikkeling van braakliggende gebieden in de stad en wil ontmoetingsplekken realiseren. Binnenkort wordt op de Hofbogen een wagon geplaatst die bewonerssuggesties gaat inventariseren. Daniel Opbroek is geen onbekende in de wijk. Hij is met compagnon Rutger betrokken bij het tuinieren met bewoners op het Bergwegplantsoen, het Wilgenplantsoen, de Blokland tuin, de Gandhi tuin en het Hofplein Station. Het dak wordt in zijn visie een grote ecologische zone die aansluit bij het bestaande netwerk van tuinen. Master City Investment kreeg van Binnenlandse Zaken de opdracht rond de Hofbogen een business model te ontwikkelen.

Deze commerciële benadering moet in dienst staan van het verduurzamen van vastgoed. Financieel en organisatorisch wordt gekeken hoe men verdien en niet verdien plekken kan combineren. De initiatiefnemer van her plaatsen van de eerste elektrische trein op het Hobogen dak geloven in hun project dat de oude trots van Rotterdam weer terug wil brengen. Eurotrash United verenigt de oprichter van Rotown en de kunstschilder van de Markthal. Ze willen een horeca dakterras langs de wandelroute. Het terras wordt minastens 25 procent groen. De diverse initiatieven krijgen bij het publiek de handen op elkaar. De groenbehoefte wordt breed gedragen.

      

Waardevermeerdering en visie
De diverse experimenten die vorm gaan krijgen leiden in elk geval tot een waardevermeerdering van het dak. ‘De onzekerheid over de nieuwe eigenaar blijft hangen’ wordt gemopperd in het publiek. Er worden tijdelijke contracten gesloten met ProRail. Anderen brengen hier tegenin dat de experimenten een duidelijke visie vastleggen en spelregels. Ze zullen de nieuwe eigenaren beïnvloeden. Vestia en Havensteder willen de Hofbogen beneden en boven als één geheel verkocht zien.

Wil de gemeente het project niet kopen? De Gemeente koerst op een coalitie van Gemeente, vastgoed eigenaar en particuliere verkoop aan de in de bogen gevestigde zaken. Vóór 1 september zal de verkoopstrategie vorm krijgen. De corporaties willen in elk geval hun investeringen terugkrijgen. Bewoners bepleitten diverse handige opgangen richting dak en een nachtelijke afsluiting met het oog op overlast.