Het is gezellig druk in MONO in het Zomerhofkwartier waar ZOHO Citizens hun nieuwjaar borrel houden en openheid van zaken geven. Het publiek kan... ZOHO geeft zich bloot

Het is gezellig druk in MONO in het Zomerhofkwartier waar ZOHO Citizens hun nieuwjaar borrel houden en openheid van zaken geven. Het publiek kan vragen afvuren. Blijft het groen bij Gare du Nord? Miriam van bureau Facton geeft vlotte antwoorden. Het nieuwe Zoho krijgt forse oases, waar die komen hangt af van de herverkaveling. Worden de omwonenden betrokken bij de nieuwbouwplannen? Dit kan bij het ontwerp bestemmingsplan. Blijft het Johan Cruijff veldje?  Er komt ongetwijfeld een sportvoorziening, of dit een Cruijff court wordt met zijn voorschriften is nog niet bekend. Miriam houdt als voorlichter een slag om de arm. Als er meer woningen komen in het Zomerhofkwartier gaat dat ten koste van de ondernemers.

ZOHO Citizens verovert een plek
Belangrijk is de participatie van ZOHO Citizens, een honderdtal bedrijven in het kwartier. Zij hebben echt gewerkt aan de voorkant en hebben een coalitie gevormd met de gemeente en woningbouwcorporatie Havensteder. De drie partijen treden collectief op richting de uiteindelijk verkozen projectontwikkelaar. De betrokken citizens die het proces van dichtbij volgen moeten akkoord gaan met vertrouwelijkheid en geheimplicht. Er komt uiteindelijk een schetsontwerp en ten slotte een bestemmingsplan waar de normale inspraakprocedure op los gelaten wordt.

Welk percentage bedrijvigheid blijft? klinkt het uit de zaal. Is het nog betaalbaar? Krijgen zittende huurders voorrang ? De zittende huurders met werkfuncties krijgen voorrang en worden gefaciliteerd. Nieuwe huurders zoals de nodige Horeca krijgen hogere huren. Met 20.000 vierkante meter beschikbare ruimte is het duidelijk dat niet alle huurders kunnen blijven. Een groot deel van de werkplekken blijft betaalbaar.

Vanuit de Urbanisten worden vragen gesteld over parkeren. De parkeernorm wordt losgelaten bij het nieuwe ZOHO. Men weigert parkeergarages te bouwen die in de toekomst leegkomen. Fietsers en voetgangers worden geaccommodeerd. Is een auto nodig terwijl het Centraal Station om de hoek ligt? Men gaat uit van wie er komt wonen en werken en niet van een standaard parkeernorm.

   

Trots op betaalbaarheid
Hoogtepunt van de avond wordt de presentatie van Ariënne Boelens woordvoerder van ZOHO Citizens. In november 2017 formuleerde ZOHO Citizens haar principes, een mix van woningen en bedrijvigheid, experimenteren, verbinden, duurzaam bezig zijn en creativiteit. 90 procent van de ZOHO principes is door gemeente en Havensteder overgenomen en dat is positief. ‘ We moesten het echt uitvinden. Het was prettig, leuk, zwaar, lang, maar positief. ‘ Waar Arienne vooral trots op is, is de kwaliteit-prijsverhouding met een maximale huur per vierkante meter, een huur die betaalbaar is. Ze is ook trots op de forse openbare ruimte en het njet tegen hoogbouw.

Er komt een wisseling van hoog en laag. Er komen geen grote blokken waarbinnen de buren elkaar niet kennen. De plinten worden toegankelijk en krijgen een lage huurprijs. Wat de woningen betreft 30 procent wordt sociale huur ,40 procent marktprijs en 30 procent koop. Wat bedrijvigheid betreft scoren creatieve ondernemers hoger. Hier is de prijs niet het belangrijkste. Bij het collectief Havensteder, gemeente en ZOHO Citizens hebben de drie partijen evenveel stemrecht. Gaat nieuw ZOHO ook over de Hofbogen ? Ze hebben met elkaar te maken, maar zijn een apart project. In juli 2019 wordt de koper bekend.

ZOHO Citizens initiatiefnemer
Het initiatief tot de collectieve aanpak kwam vanuit ZOHO Citizens. Zij stapten naar de gemeente en Havensteder. Er werd samen veel gepraat. De creatieve ondernemers hebben het kwartier tot bloei gebracht, in elk geval ingezaaid. In plaats van anti, hebben de drie partijen samen een tender gemaakt, een richtingaanwijzer. Zowel de makers ( zeefdruk, SCRAP ) als de denkers ( computer en digi bedrijven, planners ) horen te blijven. Sommige bedrijven zullen afhaken in het zicht van 5 jaar bouwput.

‘ Woensdag 16 januari komt er een ZOHO symposium, een congres achtige middag’ vertelt Raymond van den Broek. ‘ We willen wat van ZOHO Citizens laten zien. Wie zijn we ? ‘ We vertellen over onze principes en tonen beelden van onze inspiratie‘. Er komt een rondleiding langs makers als SCRAP, fitness en zeefdruk. Er komen interessante sprekers. Een borrel hoort er ook bij, een glas heffen op hoe dit proces op gang kwam.

Het wordt een grote uitdaging, een creatief proces. Marktpartijen worden op het symposium expliciet uitgenodigd.’