Het was afgelopen week in Het Oude Noorden de Week van de Autonomie, één van de vier Wijkwaarden. Bij Kinderparadijs Meidoorn werd hier bij... Het lijkt misschien gewoon een leuk feestje…

Het was afgelopen week in Het Oude Noorden de Week van de Autonomie, één van de vier Wijkwaarden. Bij Kinderparadijs Meidoorn werd hier bij alle activiteiten extra aandacht aan gegeven: zo kiezen kinderen welk gerecht ze maken met Kokkies, kiezen ze welke taak ze willen doen in de tuin en leren ze in de speeltuin beter hun grenzen aan te geven. Allemaal spelenderwijs, want hoe meer je oefent, hoe beter je ergens in wordt.

Ook bij andere welzijnspartners en op verschillende basisscholen is er in de lessen aandacht aan gegeven. Zo wordt overal hetzelfde herhaald. Daarom werd ook het “feestje”, -de Bruisende Woensdag- op het Johan Idaplein georganiseerd door SOL, samen met het Kinderparadijs, Goud van Noord en Soraya Sultan.

Zodat alle ouders en kinderen weten dat er organisaties zijn waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken, waar ze leren wat ze leuk vinden, zoals schilderen, dansen, kleien, tuinieren, techniek, spelen en noem maar op.

De activiteiten van de Bruisende Woensdag stonden allemaal in het teken van Autonomie. Dus er zit iets meer achter dan ‘gewoon een leuk feestje’. De Wijkraad Oude Noorden, Gemeente Rotterdam, maar ook Havensteder en Woonstad maken dit financieel mogelijk.

Gelukkig, gezond en veilig opgroeien
Wat is nou eigenlijk de bedoeling van dat leuke feestje? Daarvoor moeten we even terug. In het Oude Noorden werken basisscholen, welzijnsorganisaties, sport- en cultuurverenigingen, het CJG en de gemeente allemaal samen.

Met maar één doel: kinderen gelukkig, gezond en veilig te laten opgroeien. Eigenlijk hetzelfde als iedere ouder voor zijn of haar kind wil, nietwaar?

En dat is niet altijd zo makkelijk in het Oude Noorden, waar kinderen soms vechtpartijen op straat zien, waar soms kinderen (steeds jonger!) wordt gevraagd een ‘pakketje’ af te leveren en ook op sociale media zien ze niet altijd de beelden die je als ouder wil dat ze zien.

En toch gebeurt het. Vaker dan ons lief is. Wat kun je daar nu aan doen? Als ouder is het belangrijk dat je goed in gesprek blijft met je kind, grenzen stelt, maar ook begrip toont voor de lastige keuzes waar kinderen soms voor staan.

Verder kun je zorgen dat je kind(eren) in de vrije tijd naar een sportclub of een cultuurinstelling of welzijnspartner(zoals SOL, Goud van Noord, Kinderparadijs) gaat.

Dat zijn veilige omgevingen waar positieve medewerkers uw kind stimuleren het beste uit zichzelf te halen. En waar kinderen -vanaf heel jong- leren om hun eigen keuzes te maken.
Zelf (mee) bepalen wat gezonde keuzes zijn: hoe kom je op voor je eigen mening, waar zeg je nee tegen, hoe gebruik je jouw kwaliteiten, enzovoorts.

Precies wat bedoeld wordt met “autonomie”.