Aanvraag individuele inkomenstoeslag indienen

Per 1 januari 2015 is de langdurigheidstoeslag van € 360,- door de regering afgeschaft en vervangen door de individuele inkomens toeslag. De gemeente kan nu zelf bepalen aan wie deze toeslag wordt gegeven. Het College van Rotterdam bepaalde dat alleen de groep van 18 tot 27 jaar die daarbij o.a. nog een minderjarig kind in huis heeft voor de toeslag in aanmerking komt. De toeslag is bedoeld voor duurzame aanschaffen als bijvoorbeeld een wasmachine en wordt gegeven als je 12 maanden in de uitkering zit. De individuele inkomens toeslag is onderdeel van de participatie wet en wordt omschreven in artikel 36. Hij is bedoeld voor mensen die geen uitzicht hebben op inkomens verbetering. ‘Als je zoals nu bijvoorbeeld 40 jarigen uitsluit druist dat in tegen de geest van de participatie wet en de bedoeling van de wetgever’, stelt de geëngageerde mr. M.A.K. Rahman. Hij spande dan ook een proces aan en de meervoudige rechtbank van drie rechters stelde hem in het gelijk. Het College van Rotterdam krijgt 8 weken om de regeling van de individuele inkomens toeslag te verruimen. Al honderden bewoners hebben in wijkgebouw het Klooster een aanvraag ingediend met het uitzicht op de verruiming. De rechterlijke uitspraak was op 14 maart jongstleden. De rechtbank verklaarde het beleid van Rotterdam onverbindend en in strijd met de bedoeling van de wetgever. Uitkeringsgerechtigden kunnen nog altijd in het Klooster een afspraak maken voor het invullen van de aanvraag. Gezien de enorme toeloop is een afspraak maken wel noodzakelijk. De afgelopen dagen was de aanloop zo onverwacht dat hier niet volledig op in kon gespeeld worden. Het was een gerechtvaardigd spontaan vrijwilligersinitiatief, dat nu een rustiger voortzetting krijgt. Het ingevulde formulier kan dan afgegeven worden bij SoZaWe, Looyershof 1. Vraag om een ontvangstbewijs.


Geplaatst op: 23 apr 2016
Gerelateerde berichten

Activerende Opzoomerbijeenkomst in Mozaïek
In Huis van de Wijk Mozaïek werd door Fouad Akka de start gegeven van de Opzoomer campagne 2016. De campagne bestaat uit vier onderdelen. ...
Goed bezochte bijeenkomst tegenprestatie in De Nieuwe Banier
Op woensdagmiddag 13 april organiseerden de Gemeente Rotterdam, Noorderbreedte en Vrijwilligerswerk Rotterdam een themabijeenkomst over de tegenprestatie in Noord. ...