Veel ouderen in Rotterdam blijven lang zelfstandig wonen, blijven actief en redden zich uitstekend. Bij een aantal leeft het verlangen om eens echt met...

Veel ouderen in Rotterdam blijven lang zelfstandig wonen, blijven actief en redden zich uitstekend.

Bij een aantal leeft het verlangen om eens echt met iemand te praten; om zorgen, vragen en verlangens met iemand te delen. Veel ouderen hebben behoefte aan iemand die tijd heeft, die aandacht geeft en goed kan luisteren. Iemand die respect en ruimte heeft voor religie en cultuur. Vragen als: Waarom overkomt mij dit? Wat is er zinvol in mijn leven? Voor wie ben ik (nog) van betekenis? Hoe kan ik verder gaan? Deze levensvragen vragen niet direct om antwoorden, maar vooral om aandacht. Iemand die luistert kan hierin veel betekenen.

Wilt u gespreksmaatjes worden, die gemiddeld 1 keer in de 2 weken op bezoek gaat bij een oudere, meld u dan aan voor Motto Noord. Als gespreksmaatje wordt u begeleid door een geestelijk verzorger. Bij aanvang vindt een startcursus plaats, waarin u handvatten krijgt om een goed gesprek aan te voeren. Daarnaast zijn er regelmatig verdiepende bijeenkomsten met de andere gespreksmaatjes, waarin relevante thema’s aan bod komen Het werk is dankbaar werk. U geeft tijd en aandacht en krijgt er ook veel voor terug.

Kunt u goed luisteren en bent u voor minimaal 1 jaar beschikbaar, doe dan mee.

Projectleiders Motto
De projectleiders zijn professionele geestelijk verzorgers. Zij coördineren het eerste contact met de oudere wijkbewoner en zoekt naar een passende match en zorgen voor de begeleiding van de gespreksmaatjes. De projectleider van Motto Noord is Hildegard Faber, 06 11713414 h.faber@laurens.nl Voor aanmelding en vragen kunt u bij haar terecht.

Motto betekent ‘Meelevende Ondersteuning Ten behoeve van Thuiswonende Ouderen’ en richt zich op ondersteuning bij zingeving en levensvragen van zelfstandig wonende ouderen in diverse wijken in Rotterdam. Motto Noord is een project van Laurens in samenwerking met Samen010.