Gemeente, SOL en Centrum voor Jeugd en Gezin organiseerde een netwerk bijeenkomst rond het thema ‘huiselijk geweld’. Belangrijk is het voorkomen, er op tijd... Huiselijk geweld er snel bij zijn!

Gemeente, SOL en Centrum voor Jeugd en Gezin organiseerde een netwerk bijeenkomst rond het thema ‘huiselijk geweld’. Belangrijk is het voorkomen, er op tijd bij zijn voor het erger wordt. De opkomst met 80 deelnemers was groot. Er werden vier workshops gegeven gericht op wijknetwerkers, scholen, politie, professionals en vrijwilligers.

  

De presentaties waren gericht op meer aandacht voor het huiselijk geweld. Jaarlijks komen er in Rijnmond 8000 tot 10.000 klachten binnen bij de politie. Dit is nog maar het topje van de ijsberg. Velen trekken niet aan de bel omdat ze bang zijn dat de kinderen uit huis geplaatst worden. Dit gebeurt slechts in het uiterste geval. Er wordt te veel gezwegen. Er moet gepraat worden over wat te doen.

  

Kennis moet gedeeld worden. De te volgen route moet duidelijk zijn. Mooi was dat jonge theatermakers uit eigen ervaring een stuk opvoeren. Het ging over geen aandacht krijgen als kind, over de vechtscheiding. Er werd een brief voorgelezen: ‘denk ook aan ons’. Als je de slachtoffers zelf hoort, komt het beter binnen. Als er iets niet pluis is, blijf er niet mee lopen. Het gaat niet vanzelf over. De reacties van de deelnemers waren positief.

De Prinsekerk bood ruimte aan de bijeenkomst en gaf ook een plek aan een prachtige tentoonstelling van kunstwerken van Parisha, een ex vluchtelinge. Ze komt op voor mensenrechten en tegen geweld tegen vrouwen.