Het is erg druk in Huis van de Wijk het Klooster waar je verwelkomd wordt door actieve wijkraadsleden.  De interesse in woningbouw , renovatie,... Bouwontwikkelingen in het Oude Noorden

Het is erg druk in Huis van de Wijk het Klooster waar je verwelkomd wordt door actieve wijkraadsleden.  De interesse in woningbouw , renovatie, riolering aanpak en vergroening is groot. Vanuit de foyer vol stands kan je helemaal de Kloostergangen rondlopen waarbij je een beeld krijgt van een gezamenlijke aanpak. De focus van de informatiemarkt ligt toch op de bewoners inbreng. Als gemeente en woningbouwcorporatie een project aanpakken willen ze belangen en wensen van de omwonenden zo veel mogelijk meenemen. We kunnen dus met alle recht spreken van een interactieve aanpak.

Van Wasscherij tot Avontuur
In de foyer wordt onze aandacht getrokken door een klein project van 6 duurzame gerenoveerde woningen in de Hooglandstraat dat de naam krijgt van Wasscherij Noord met een knipoog naar de historie. Avontuurlijk is ook de collectieve zelfbouw stand van het Pak je Ruimte team dat zich richt op het verwaarloosde voetbalveldje bij het Wilgenplantsoen en daar als afronding 7 tot 9 woningen wil realiseren. Met zicht op kwaliteitsgroen. Deze transformatie managers krijgen enkele nieuwe aanmeldingen voor hun projecten en raken in een vruchtbaar gesprek met omwonenden over bouw en parkeeroverlast.

Bij de stand van de woningcorporaties zien we een hele lijst van funderingsherstel, een gigantische operatie. We zien de afgeronde Blommersdijkselaan, de aan te pakken Hoeksestraat , Heer Vrankestraat en Soetendaalseweg. In de Meidoornstraat en Zaagmolenstraat wordt onderzoek gedaan. Sloop komt er in Ruivendwarsstraat en de vervolg nieuwbouw in de Bloklandstraat  is gestart, de heipalen gaan de grond in. Ook de Vinkenstraat krijgt sloop en nieuwbouw.

   

Historische gevels
In de foyer begroeten we ook Marloes, voorvechter van de Benthuizerstraat , de Poort Van Noord genoemd. Marloes en haar actieve bewoners- en ondernemersgroep maken zich sterk voor het herstel van de prachtige historische gevels in de straat. Mooie voorbeelden van herstel zijn de fietsenwinkel en Rood Rouge , een pleisterplek. Ook bij de stoffeerder is ook zo’n kwaliteitsslag mogelijk.

Interactief reuze scherm
Anne Molema die vorm gaf aan de groene Kloosterbuurt troont ons trots mee naar de Kwartiermakers in de Abdiszaal. Daar zijn de Water en Funderingsloketten gevestigd. Ze verzamelen bewoners perikelen. Het Waterloket wordt druk bezocht. Uit de diverse gesprekken blijkt dat water kwesties op verschillende niveaus leeft. Meerdere bewoners uit dezelfde straat hebben klachten over wateroverlast in de laaggelegen tuinen, waarbij mogelijke oplossingen worden aangedragen.

Bewoners ervaren wateroverlast vanuit buren, maar dat ziet de gemeente als een verantwoordelijkheid van huiseigenaren zelf. De gemeente is wel bereid om te helpen dat er een gezamenlijke aanpak van het probleem op particulier terrein komt, maar is nog wel zoekende hoe ze dat kunnen doen. Ook opperen mensen zelf ideeën om een rol te spelen in toekomstige projecten of om een waterberging/slimme regenton onder de muziekkoepel bij het Pijnackerplein te realiseren.

Het Funderingsloket beantwoord vragen over de funderingsproblemen in het Oude Noorden. Funderingsproblemen komen veel voor in dit gebied. De meeste vragen gaan over funderingsherstel; hoe dat in z’n werk gaat en zorgen over buren die funderingsherstel gaan doen of hebben gedaan. Er worden ook vragen gesteld over funderingsonderzoek en over de relatie tussen funderingen en het grondwaterpeil. Een absolute topper is een reusachtig scherm waarop beurtelings de stand van zaken van de riolering en gasleidingen , de geplande nieuwbouw en renovatie, de sloop en transformatie te zien zijn met een simpele druk op de betreffende knop.

    

Mooi is vervolgens dat de bewoners inbreng hebben bij de projecten. Via de laptop kunnen zij hun suggesties inbrengen die vervolgens met symbolen op het grote scherm verschijnen, het is kicken.  Het is een moderne vorm van notuleren. We zien de geplande woningbouw op de Correct locatie , de transformatie van de Ruivendwarsstraat, de geplande aanpak van verkeerslichten. Opvallend is de abominabele staat van het rioleringsstelsel. ‘Als je toch de riolering gaat vervangen wil je weten wat er nog meer speelt’ is het motto. Waar komen bewoners mee? Afval op straat, meer groen, te snel verkeer. Bewoners signaleren ook een groot knelpunt op verkeersgebied , het kruispunt Bergweg-Benthuizerstraat- Hooglandstraat. Interessant is ook de uitbreiding van de stadsverwarming.

Groen en ontmoetingsplekken
Als we verder het rondje maken, zien we de toekomstige Blommersdijkselaan en de geplande vergroening van de Hooglandstraat onder de sprekende naam Vrijstaat Hooglandstraat. De ontwikkelingen sluiten aan op huidige bewonersinitiatieven. Suggesties worden gegeven bij de stand van vergroening tot aantrekkelijke speelplekken. De stand wordt bemenst door vier enthousiaste dames, toevallig allemaal in het groen. Bij het verdwijnen van het huidige Hooglandje pinken we even een traan weg. Dit neemt niet weg dat Noord speelplekken en ontmoetingsplekken op de kaart wil.

Bewoners actief
De informatiemarkt brengt actieve bewoners op de been. De voorvechters van de droomstraat Blommersdijkselaan. De groene vingers van de Hooglandstraat. De promotors van de herleefde Benthuizerstraat. De kritische Bergweg bewoners die zich terecht zorgen maken over trillingen en overlast. Op de komende informatiemarkt verwachten we nog meer actieve bewoners die voor hun belangen opkomen. Zeker komen de Correct locatie aan de orde met buitenruimte, geluids en parkeernormen, de pijnpunten van de Blommersdijkselaan ( het elektriciteitshuisje) , de stand van zaken rond de Vinkenstraat sloop, de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet. Hier mag je als Oude Noordeling niet ontbreken!

Meer over de ontwikkelingen in Rotterdam-Noord in rubriek Wonen