In een brandbrief aan burgemeester en wethouders, verzoeken bewoners uit de Agniesebuurt de bomenkap in de Vijverhofstraat, die gepland staat op 12 oktober a.s.,... Brandbrief aan B&W, verzoek uitstel bomenkap Vijverhofstraat

In een brandbrief aan burgemeester en wethouders, verzoeken bewoners uit de Agniesebuurt de bomenkap in de Vijverhofstraat, die gepland staat op 12 oktober a.s., uit te stellen. Zij roepen op tot het nemen van verantwoordelijkheid en de uitdaging voor hun gezondheid en democratie in tijden van Corona samen aan te gaan!

In het afgelopen jaar verzetten ca. 180 buurtbewoners zich tegen het kappen van de bomen in de Vijverhofstraat. Zij zijn teleurgesteld in de gang van zaken rond participatie en het doorzetten van de bomenkap in deze tijd van Corona.

De informatievoorziening met betrekking tot participatie was niet transparant en de uitnodigingen hiertoe hebben vooral oudere en anderstalige buurtbewoners niet bereikt. Door de manier waarop hun  alternatieve voorstel zonder goede redenen is afgewezen, voelen zij dat hun stem niet serieus in de afwegingen is meegenomen.

De bomenredders, zoals de verenigde bewoners zich noemen, waren van plan actie te voeren door een Ode aan de Bomen te brengen in de openbare ruimte, met muziek en poëzie. Zo wilden zij aan politici en media hun stem laten horen.

Gezien de huidige ontwikkelingen rond Corona hebben zij besloten verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van hun buurt en hele stad door niet te demonstreren.

Hieronder de brief,