Van het Oude Noorden werd een veiligheidsanalyse gemaakt. Opvallend was dat er weinig richting politie werd gemeld. Basisschool de Klimop zoemde in op de... Burgemeester Aboutaleb bezoekt Klimop

Van het Oude Noorden werd een veiligheidsanalyse gemaakt. Opvallend was dat er weinig richting politie werd gemeld. Basisschool de Klimop zoemde in op de schoolomgeving. Ouders gaven aan contact te willen met de burgemeester en meer ontmoetingsmomenten met de wijkagent. Een schoorvoetende vraag om een burgemeester bezoek werd tot ieders verbazing prompt positief beantwoord.

Vóór de afgesproken tijd stond Aboutaleb op de stoep. Hij werd rondgeleid langs de diverse klassen door de leerlingen zelf die alle leerkrachten bij naam kenden en hen aan de burgemeester voorstelden. Na de rondleiding belanden ze in de aula waar twee cirkels stoelen staan opgesteld. In de binnen cirkel zitten de kinderen, in de buitencirkel de ouders.

Pittige vragen
De kinderen vormen de leerlingenraad, van elke klas één. Ze hebben pittige vragen voorbereid. Kan u niet wat doen aan die hangjongeren en aan drugsdealers? ‘Hangen  moet kunnen meent de burgemeester. Dat hebben alle volwassenen vroeger gedaan. Als hangjongere ben je een ruwe diamant die moet geslepen worden. Beter hangen dan een klimplant worden. Iets anders is dat je geen overlast mag veroorzaken. Als de buurman die verpleger is om vijf uur moet opstaan wil hij niet geconfronteerd worden s ’avonds laat met ronkende brommers. Tegen drugsdealers wil de burgemeester ook hard optreden. Drugspanden worden gesloten.

Gaat alles goed in Rotterdam, meneer de burgemeester? ‘Veel gaat goed. We renoveren een tunnel en bouwen er een nieuwe bij. Er komt ook een nieuwe brug over de Maas. De haven loopt als een tierelier. Wat niet goed gaat is de blijvende schrijnende armoede. Er zijn Rotterdammers die geen kleding kunnen kopen voor de kinderen .’De kinderen vinden dit zielig. Aboutaleb weet aan den lijve wat armoede is. In zijn jeugd in de bergen tussen Melilla en Nador ging hij vaak zonder avondeten naar bed. Hij had noch sokken noch schoenen. Voor de burgemeester is armoedebestrijding  topprioriteit. Het nieuwe college moet hieraan werken.

Wat doet de burgemeester aan mishandeling? De meeste mishandelingen gebeuren onder bekenden. Mishandeling op straat gebeurt veel minder dan mishandeling thuis. Waar gegokt, teveel gedronken wordt en schulden zijn, gaan mannen zich afreageren op vrouw en kinderen. Drie maal per dag moet de burgemeester ingrijpen. Doet de burgemeester aan partijpolitiek? Voor Aboutaleb zijn alle partijen gelijk. De politiek bepaalt maar de burgemeester heeft gezag. Tientallen miljoenen heeft hij binnengehaald voor het onderwijs en 160 miljoen voor woningbouw op Zuid.

   

Wat beweegt de burgemeester?
Waarom is Aboutaleb burgemeester van Rotterdam geworden? Aboutaleb zat in de regering maar koos toch voor het burgemeesterschap van Rotterdam. De stad heeft 174 nationaliteiten met diverse talen, religies en gebruiken. De burgemeester wil ze bij elkaar houden. Het heeft te maken met zijn mens zijn, met zijn eigen ervaringen.

Aboutaleb komt weer bij de armoedeproblematiek. Als je armoede gekend hebt kan je mensen beter begrijpen. Leren is het enige wat je kan doen tegen armoede. Mohammed vraagt hoe je burgemeester kan worden? ‘Je moet je vinger opsteken’ zegt Aboutaleb. Een meisje vraagt om een klimrek op het openbare speelterrein van de school. Dat moet kunnen. Kan de burgemeester de vervuiling niet aanpakken?

Voor rommel op straat zorgen de bewoners zelf. De vuilcontainers krijgen nu een chip die aangeeft als ze vol zijn. Toch gebeurt de grootste vervuiling door de haven, goed voor 20 procent van de vervuiling in heel Nederland. Twee kolencentrales zijn nog open. De komende tien jaar gaan die dicht. Dit betekent wel dat er veel molens in zee moeten komen, want daar is veel wind. In Rotterdam gaan mensen vijf jaar eerder dood.

De Koran of het wetboek?
Wat vind u belangrijker de Koran of het wetboek? De burgemeester kan slapen met alle boeken Thora, Bijbel, Koran en wetboek onder zijn hoofdkussen. Ze spreken elkaar niet tegen. Sommige wetten dienen wel aangepast te worden. Zo moet je geen gestoorde mensen bekeuren en gerechtvaardigde familie gevoelens rond begraven respecteren. Aboutaleb heeft het over het geweten, het vogeltje dat speelt in je achterhoofd. Zijn er ook wetten van de wijk? ‘Zeker de burgerschaps wetten die voor iedereen gelden. Geen papier op straat gooien. Geen motorolie in het riool lozen. Je hebt ook plichten zoals anderen redden en de rechten zoals de politiebescherming.’   
De ouders aan de beurt
Dan komen de ouders aan de beurt. Vind u het Oude Noorden veilig genoeg?  ‘Het is in elk geval nog nooit zo veilig geweest. Berovingen, geweld en woninginbraken zijn spectaculair gedaald. Rotterdam heeft 10 miljoen uitgetrokken voor woningbeveiliging en informatie rond dit onderwerp. 1100 illegale vuurwapens zijn ingenomen. Er staat nu drie maanden gevangenisstraf op.‘  Aboutaleb wil strengere straffen.

‘Het Oude Noorden is aantrekkelijk voor Amsterdammers’ grapt de burgemeester. Kan er een weerbaarheidscursus komen voor meisjes van groep 8? De burgemeester pleit voor het openstellen van de scholen in de avonduren voor dergelijke workshops. Kan er geen vervanging komen voor het verdwijnen van de bibliotheek?  ‘We moesten noodzakelijk bezuinigen en de wereld wordt digitaler. De school heeft wel een bibliotheek. Vrijwilligers kunnen dit uitbreiden ook naschools.’ De wijkagenten komen langs. Affiches worden opgehangen en contacten gelegd , ook met de politie verantwoordelijke voor jeugd.

Kiekjes
De burgemeester kan heel goed omgaan met kinderen en verwijst ze op het gepaste moment naar de juffrouw. Tal van kiekjes worden gemaakt met de burgemeester. De burgemeester en de kinderen,  de burgemeester met de juffen en de ouders. De directrice en de juffen hebben het mooi voorbereid en de kinderen centraal gesteld, dat verdient een pluim.