Op burendag organiseerde Top van Noord een gezellige koffieochtend, een kinderactiviteit in de middag en een receptie in de avond voor oude en nieuwe... Doe je mee in het Topje van Noord?

Op burendag organiseerde Top van Noord een gezellige koffieochtend, een kinderactiviteit in de middag en een receptie in de avond voor oude en nieuwe bewoners. Top Van Noord is een vrijwilligersorganisatie en zet zich met andere bewoners uit de wijk al meer dan 10 jaar in om de leefkwaliteit van de wijk te bevorderen. Het driehoekig gebied Top van Noord bevindt zich in het Oude Noorden tussen de Soetendaalsekade, Soetendaalseweg, Bergweg en de Gordelweg.

Door jarenlange betrokkenheid van bewoners in de wijk is er veel kennis aanwezig over bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit, het aanvragen van een geldbedrag bij Opzoomer Mee of het indienen van een bewonersinitiatief. Top van Noord deelt graag haar netwerk, haar ervaring met subsidieaanvragen, maar vooral haar bevlogenheid met de bewoners. Het blijft een uitdaging om de betrokkenheid met andere bewoners in de wijk te vergroten. Door de jaren heen zijn er veel wisselingen van bewoners geweest.

Vrijwilligers
Om Top van Noord in stand te houden zijn er  meer vrijwilligers nodig. Hierbij een oproep aan bewoners uit de wijk om gratis lid te worden van Top van Noord. Stuur een mailtje naar topvannoord@gmail.com als je een keer wilt helpen bij een activiteit.

Heb je voorkeur voor een kinderactiviteit, of juist meer voor ouderen, de buitenruimte of meer gericht op het schoonhouden van de wijk?

 

Geef je voorkeur door zodat Top van Noord je kan bereiken voor hulp bij een activiteit die je leuk vindt. Alle hulp is meegenomen en hoeveel tijd je wil helpen bepaal je zelf. Laten we eerlijk zijn, het geeft een goed gevoel iets voor een ander te doen maar het moet wel leuk blijven!

Terugkerende activiteiten in Top van Noord zijn Groen Acties in de straat, de Burendag, de nieuwjaarsviering en een kinderactiviteit. Als het gaat om activiteiten organiseren en begeleiden is dat helemaal op vrijwillige basis.

De kosten die gemaakt worden bij een activiteit zoals hapjes of drinken voor bewoners, het inhuren van een poppenkast of muziekact, een flyer kunnen worden vergoed uit de aangevraagde subsidie.

 

In de loop van de jaren zijn er verschillende materialen aangeschaft die gebruikt worden bij de activiteit. Bijvoorbeeld bezems, prikstokken en hesjes voor kinderen voor een Groen Actie, een biertafel/bank of theekannen, buitenspeelgoed zoals stoepranden, een bal of stoepkrijt maar ook tekenspullen.

Schone wijk
Top van Noord is van mening dat juist in deze tijd waarin we uit veiligheid voor onze gezondheid anderhalve meter afstand moeten houden, het belangrijk is contact te (blijven) maken op andere manieren. In deze tijd van corona worden de activiteiten kleinschalig aangeboden.

Zo gaan we ons bijvoorbeeld (nog) meer richten op een schonere wijk door iedere eerste woensdag van de maand tussen 16 en 17 uur zwerfvuil te ruimen.

 

Het is buiten en iedereen kan met de juiste afstand aansluiten. Komt een half uurtje rondlopen met een prikstok beter uit op een andere dag? Heb je geen prikstok en wil je materiaal lenen voor jezelf en je buur, stuur een mailtje naar topvannoord@gmail.com.

Volg Top van Noord op facebook top van noord. Je kunt je ook aanmelden voor de mailinglijst van de Buurtnieuws met een agenda of actualiteiten in en over de wijk.