Het speelplein van de voormalige Hildegardisschool is helemaal op de schop gegaan en omgetoverd in een groene oase. Met de uitgehaalde tegels is een... Een voedselbos om de hoek

Het speelplein van de voormalige Hildegardisschool is helemaal op de schop gegaan en omgetoverd in een groene oase. Met de uitgehaalde tegels is een slingerend groen gebied omgord. De tegels zijn rechtop gezet , tegen elkaar aan en vormen een charmant geheel en een voorbeeld van hergebruik. Het oude gebouw is nu een SKAR locatie geworden, dat betekent dat er allemaal kunstenaars huren die een atelier hebben. Ik spreek met Max de Corte, Bastiaan Rooduijn en Paul de Graaf van Coöperatie Ondergrond.

Dit driemanschap zorgt voor het beheer van het voedselbos rond het SKAR gebouw. Zij hebben in Rotterdam zo’n vijftien locaties in beheer. Acht jaar geleden begon het drietal met het allereerste voedselbos. Op dit moment beheren ze in totaal 2,5 ha. Het is de bedoeling dat alle pleinen bij de SKAR locaties worden beplant met vaste planten en een voedselbos worden. Voor zo een locatie betaalt de coöperatie een symbolisch bedrag voor de huur. De oogst is voor haar en hiermee wordt het beheer gefinancierd.

Omdat pas na vijf jaar het bos enige omvang krijgt, wordt momenteel alleen geleverd aan kwaliteitsrestaurants als IDRW in Kralingen, Yama Japans restaurant op de Eendrachtsweg 31A,  Rotterdam en Très op de Kop van Zuid. Coöperatie Ondergrond doet ook onderzoek naar interessante gewassen, het pakkie aan van ecoloog Bastiaan Rooduijn, die ook landelijk onderzoek doet naar Voedselbossen.

Hij lijdt een monitoringsprogramma van twintig voedselbos locaties. Het terrein staat vol fruitbomen : Nashiperen ( Japanse peren ) Perziken, appels, duindoorn, peren, bessen, hazelaars, dadelpruimen, Szechuan peper en vanaf november pistachenoten, vijgen en pecannoten.

Voedselbos beheervorm en heroriëntatie
Zo’n Voedselbos Tuin is heel wat anders dan het doorsnee gemeentelijk groen, hufterproof, makkelijk te onderhouden en kwetsbaar voor bezuinigingen. Bij het Voedselbos is beheer op de lange termijn opgelost, omdat het zichzelf bedruipt. Vroeger hadden veel binnenterreinen in Rotterdam een economische functie, opslag of groentekweek. Het Voedselbos wil hiernaar terug met ecologisch verantwoorde producten.

Ze hebben als ideaal onze landbouwproductie te heroriënteren naar kwaliteit. Het zou mooi zijn als producenten en consumenten een pact sluiten. De klanten bestellen pakketten. Als de oogst goed is krijg je meer, als hij slecht is krijg je minder. Nu ligt alle risico bij de boer. We vernemen dat het riool al is ontkoppeld en zo de tuin vochtig houdt, een aardige samenwerking met Weerwoord die het project mee financiert.

Op termijn wil de coöperatie uitbreiden met een coach voor vrijwilligers ( zeker in crisistijd ) en een educatie medewerker. De inkomsten van educatie kunnen omgezet worden in communicatie over verantwoord voedsel, waar je vanuit je venster kunt op uitkijken. De coöperatie wil kennis delen.

Advies kan geld genereren voor onderzoek. Daklook, asperges, voorjaarsgroenten en het hele jaar rond bijzondere producten, dat staat ons te wachten. Op het moment richt de coöperatie zich vooral op de restaurants als voortrekker van de nieuwe smaak, maar ook omdat de productie nog in een startfase zit.

Het is nog even spannend met de oostelijke valwinden en de droogte, de bomen moeten aanslaan, en dan gaat het vanzelf. Het streven van Coöperatie Ondergrond is elke wijk haar eigen Voedselbos, mooi ecologisch groen, dat zelfvoorzienend is en vrijwilligers gelukkig maakt.