De Naast Plaats Brigade pakte de Kloosterbuurt en het Bleiswijkplein aan.Op het Bleiswijkplein maken we kennis met Pluspunt, organisatoren van de Naast Plaats Brigade.... Naast Plaats Brigade

De Naast Plaats Brigade pakte de Kloosterbuurt en het Bleiswijkplein aan.Op het Bleiswijkplein maken we kennis met Pluspunt, organisatoren van de Naast Plaats Brigade. Pluspunt engageert jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn zeer gemotiveerd en vinden het fijn te zorgen voor een schone buurt. Jimmy is er een stralend voorbeeld van.

Van de Wijkraad Oude Noorden die met Martha en Arif prominent aanwezig waren, kregen ze een opdracht voor zes maanden om één dag per week de afvalcontainers in de Kloosterbuurt en het Bleiswijkplein onder handen te nemen.

Ze nemen alles mee wat er naast staat. Voor de grote stukken app-en ze naar Stadsbeheer die dan snel ingrijpt. De buurt wordt er beter van. Jammer genoeg is het geen structurele aanpak en kan de Wijkraad niet blijven financieren.

Pluspunt rekent op nieuwe sponsors, woningbouwverenigingen, VVE’s, bedrijven in de buurt. Erik oud-opbouwwerker is de coördinator van de Pluspunt Club, bewoner-vrijwilliger Henk uit de Ruivenstraat is zijn rechterhand. Het komt erop aan de bewoners erbij te betrekken.

Dan alleen wordt het duurzaam. Veel mensen hebben schaamte om het Grof vuil 14010 te bellen voor een klein kastje, dat vervolgens door de straat gaat slingeren.

Henk schetst een volgens hem efficiënte aanpak: Organiseer elke maand een Grofvuil dag en laat de veeg jongen achter de vuilniswagen lopen.

De actie
Een jong meisje interviewt de bewoners die komen aangerukt met matrassen, oude computers, lampen, stapels boeken, kastjes, speelgoed, stalen vuilnisbakken. Ter plekke krijgen we hergebruik.

De kinderen en volwassenen snuisteren in de boeken, mooie kleding gaat naar de ‘neem mij mee kar op het Pijnackerplein op aangeven van Martha.

Wat vertellen zoal bewoners?

Groot probleem is het karton wat niet in de container gaat en heel dikwijls zorgt voor blokkades. We krijgen discussies met bewoners.’ Bewoners die niet komen zijn het probleem.’ wordt er gegromd.

‘Het is soms om moedeloos te worden. Opruimen moet vaker.’ Nanny komt namens Stadsbeheer de pop-up acties zoals deze met tientallen grote containers toelichten.

‘ We willen de milieuparken en hun adressen promoten.’ Straks kan je op het Bleiswijkplein van de grond eten.

Hoe houden we het zo, met zijn allen. Vergeet niet 14010 te bellen.