Mijn naam is Esther Treurniet. Sinds begin mei 2021 ben ik de nieuwe wijkagent van de wijk Bergpolder. Ik neem het stokje over van... Nieuwe wijkagent van Bergpolder

Mijn naam is Esther Treurniet. Sinds begin mei 2021 ben ik de nieuwe wijkagent van de wijk Bergpolder. Ik neem het stokje over van mijn collega Manoe Khatib. Manoe gaat over naar de wijk Blijdorp.

Voordat ik bij de politie kwam werken heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk gevolgd en bij een dag- en nachtopvang gewerkt. Sinds 2016 ben ik werkzaam bij de politie. Tijdens mijn politieloopbaan heb ik in verschillende gebieden gewerkt. Nu ga ik werken in de mooie stad Rotterdam.

Ik heb veel zin om in Bergpolder aan de slag te gaan. De afgelopen weken heb ik gezien wat een mooie wijk het is. Prachtige huizen en een dynamische wijk met veel diversiteit.

Als wijkagent zal ik hulpverlenend optreden maar ook handhavend. Dit ga ik samen doen met verschillende partners zoals bijvoorbeeld de gemeente, reclassering, jongerenwerkers, woningcorporaties etc. Ik heb al verschillende partners gesproken.

Ik zie dat er veel personen betrokken zijn bij de wijk en zich hiervoor actief inzetten. Dat vind ik mooi om te zien. Ik hoop iedereen te ontmoeten en goede contacten te krijgen en te onderhouden. Zo kunnen we bij elkaar terecht als er iets belangrijks speelt in de wijk.

Als wijkagent monitor ik wat er allemaal speelt in de wijk. Ik breng problematieken in kaart en zal nadenken over oplossingen samen met mijn partners. Ik ben het aanspreekpunt voor u, de burger, maar ook voor mijn collega’s als het om vraagstukken uit de wijk gaat. Ik zal regelmatig in de wijk te vinden zijn met de auto, de fiets of lopend. Ziet u mij voorbij komen, spreek mij gerust eens aan, dan kunnen we kennis maken!

Contact
Als u mij wilt spreken kunt u bellen met het algemene politienummer: 0900-8844 of u kunt een contactformulier invullen op www.politie.nl. Ik kan u ook doorverwijzen naar de juiste instantie. Voor dringende zaken belt u met 112.

Wilt u meer zien over mijn werk in de wijk? U kan mij volgen op Instagram @wijkagentbergpolder.

Tot snel!