Met een snelle auto over de Bergselaan racen, met een motor hard scheuren op een drukke Bergweg, met een quad of MP3 met knallende... Verkeersoverlast Liskwartier aangepakt

Met een snelle auto over de Bergselaan racen, met een motor hard scheuren op een drukke Bergweg, met een quad of MP3 met knallende uitlaat door de Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat ‘flaneren’, het is een grote ergernis voor veel bewoners in Liskwartier.

Qua verkeersveiligheid wordt ook het oversteken op zebrapaden in de wijk door bewoners als gevaarlijk ervaren. Het fietspad op de Rodenrijsestraat vinden velen te smal en onveilig. De kruising Bergweg-Benthuizerstraat zien bewoners als de onveiligste verkeerssituatie in Noord.

De wijkraad Liskwartier heeft die signalen van de bewoners ter harte genomen. Ze heeft de verkeersveiligheid in de wijk en de overlast van verkeershufters bij de gemeente aangekaart.
In april heeft de gemeente bekendgemaakt dat ze diverse plannen heeft om de verkeersoverlast in Liskwartier aan te pakken. De herinrichting van de Rodenrijselaan en Rodenrijsestraat staat daarbij hoog op de agenda.

De plannen van de gemeente zijn voortgekomen uit regelmatig overleg van een bewonersgroep en de wijkraad met ambtenaren (afdeling Mobiliteit) en de politie over de verkeersveiligheid in de wijk. De plannen hebben betrekking op:

Rodenrijselaan/straat
Bewoners ervaren een veel te hoge verkeersintensiteit in de Rodenrijsestraat en de Rodenrijselaan.

Veel bewoners uit Hillegersberg-Schiebroek nemen deze sluiproute richting het centrum en vermijden hiermee de drukke Schieweg.

Bovendien zijn de fietspaden op de Rodenrijsestraat te smal en ongelukkig hoger ten opzichte van de weg.

Deze twee straten zijn in de gemeenteraad officieel aangewezen om zo snel mogelijk ‘verkeerskundig te worden aangepast’. De gemeente wil met de wijkraad en de bewonerswerkgroep in gesprek gaan over hoe dit plan concreet vorm kan krijgen. Daarbij kun je denken aan eenrichtingsverkeer, een 30 km zone en vrijliggende fietspaden.

De verkeersplannen van de gemeente hebben betrekking op:

Rotonde Gordelweg – viaduct Rozenlaan
De rotonde en de toe- en afrit bij het ESSO-tankstation op de Gordelweg zorgen voor zeer onveilige situaties voor voornamelijk fietsers; hier gebeuren veel ongelukken. Als je met je fiets met een aardig gangetje van het viaduct over de A20 naar beneden rijdt, is het altijd de vraag of de automobilisten op de rotonde je voorrang verlenen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Deze rotonde is door de gemeente opgenomen in het programma voor ‘Blackspots’. Dit zijn locaties met meer dan zes letselongevallen in drie jaar. Het Blackspotteam start dit jaar met de voorbereiding voor aanpassingen aan de rotonde; de ambitie is om die aanpassingen in 2022 uit te voeren.

“We willen graag van het traject ‘van rotonde Gordelweg tot Noordplein’ een ‘veilige as door Noord’ maken waar de bewoners zich veilig in het verkeer kunnen verplaatsen” Wijkraadslid Koen Istha

Kruising Bergweg-Benthuizerstraat
Vanuit bewoners is de kruising Bergweg-Benthuizerstraat als onveiligste verkeerssituatie in Noord benoemd. De gemeente maakt voor deze locatie thans samen met o.a. de RET een ontwerp en verwacht op korte termijn hierover met wijkraad en bewonersgroep van gedachten te kunnen wisselen.

Verkeershandhaving
Heel actueel is dat gemeente en politie deze zomer de aanval hebben ingezet tegen lawaaiige snelheidsduivels. In het centrum zijn camera’s met microfoon opgehangen tegen de herrie van de snelle auto’s.

In Liskwartier heeft de politie ook concrete plannen om regelmatig acties te houden.
Zo heeft de politie zondag 13 juni op de Bergselaan een groot aantal voertuigen gecontroleerd en processen-verbaal opgemaakt voor diverse verkeersovertredingen.

Over die acties communiceert de politie actief online en offline. “We houden dit vol dus u zult ons nog vaak zien”, aldus een zegsman.

Ook heeft de politie aangegeven dat in de zomer een grote integrale verkeersactie in Noord zal worden georganiseerd.