Voor een stampvolle zaal in Zadkine aan het Benthemplein wist de wijkraad Agniesebuurt zich aardig te profileren. Allereerst werd het woord gegeven aan Nadia... Wijkraad Agniesebuurt profileert zich

Voor een stampvolle zaal in Zadkine aan het Benthemplein wist de wijkraad Agniesebuurt zich aardig te profileren. Allereerst werd het woord gegeven aan Nadia Lopez van Circulair Rotterdam, een vierjarig programma van Stadsbeheer onder impuls van wethouder Bonte.

Circulair is hergebruik
Circulair betekent geen afval meer. Rotterdam moet groener, stiller en bruisender worden. Het nieuwe Rotterdam zet ook in op water woningen. Er komt een milieupark plus. Bewoners gaan geld krijgen voor hun afval. De restanten van oude gebouwen worden gebruikt voor nieuwe. We gaan van lineair naar circulair. Lineair betekent grondstoffen delven en gebruiken. Als het product op is wordt het weggegooid.  Circulair betekent hergebruik. Dit is onvermijdelijk, de grondstoffen raken op en het aantal mensen neemt toe. Dit leidt tot grote spanningen.

   

Uit onderzoek van het bureau Metaboliek blijkt dat uit vier sectoren direct rendement kan gehaald worden: gezinnen, bouw, haven en zorg. Ingezet wordt op inzamelen van huishoudelijk GFT, verzamelen van plastic, aanbrengen van pharmafilters in de ziekenhuizen, verwerken van fruit afval. Dit betekent een kostenplaatje van 5 miljoen per jaar. De overheid is in deze een gangmaker voor het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat we in 2030 een halvering krijgen van het grondstoffengebruik. De overheid kan ook eisen verbinden aan haar inkopen en aanbestedingen. Rotterdam wil achteraf plastic scheiden.

De zaal aan het woord
Vanuit de zaal wordt aangedrongen op concrete maatregelen per wijk waarmee men  bewoners kan motiveren. Hoe hergebruik je het rioolwater van de Agniesebuurt? Kan je het plastic niet brengen naar het voormalige Marché 010? Kijk naar wat bewoners al doen, betrek ook de kinderen erbij.

Bewonersinitiatieven
Aan bod kwamen tal van bewonersinitiatieven. De sociëteits raad is een soort jongeren wijkraad die zich focust op natuur en milieu met workshops rond alternatieve energie, veganistisch eten en scheiden van afval. De raad bestaat uit een groep van 12 tot 16 jarigen en komt maandelijks bijeen. Een ander initiatief is een kerstkado voor eenzame bewoners en mantelzorgers.  Nog één: een dansvoorstelling in het Hofpleintheater voor 350 kinderen en hun ouders. Ten slotte werd het een deel financiering gevraagd van de Wijkkrant Noorderzon 010 die jongeren en actieve bewoners een stem geeft. Pront meldde zich Fuzia Hatat als nieuwe jongere redacteur.

Actuele ontwikkelingen
Theo Coskun schetste de actuele ontwikkelingen rond de Hofbogen die verkocht worden ( de gemeente stelt wel voorwaarden voor het groene dak) , Pompenburg waar hoogbouw komt en ZOHO waar creatieve ondernemers randvoorwaarden hebben geformuleerd voor de projectontwikkelaar.