Leiter en Stebru zijn uitgekozen als ontwikkelaars van het nieuwe ZOHO. Hun aanpak sloot het beste aan bij de ZOHO principes van ZOHOCitizens, Havensteder... ZOHO wandeling licht tipje van sluier

Leiter en Stebru zijn uitgekozen als ontwikkelaars van het nieuwe ZOHO. Hun aanpak sloot het beste aan bij de ZOHO principes van ZOHOCitizens, Havensteder en de Gemeente. Ze willen een mix organiseren van wonen, werken en recreëren. De plinten zijn belangrijk en worden gebruikt voor  werken en horeca.

Gekozen is om zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing te behouden. Zo wordt gebouwd op het blauw-witte gebouw waar nu de wijncoöperatie zit en boven het glazen gebouw bij de Teilingerstraat waar het JIP huist. De ZOHO watertuin blijft als entree behouden.

Alle gevels worden transparant. In de straten komt roering. De tweede laag is van baksteen en hierboven worden twee hoge woontorens gebouwd van 50 meter. De torens zijn slank. Vraag is welke originele bedrijfjes, de makers van het gebied, terugkomen.

In elk geval is er een verschillende huurstelling afgesproken om de kans hiertoe te vergroten. Er komt een pleintje, een ontmoetingsplek met horeca.

De huidige tuin bij Gare du Nord komt terug op niveau. De beplanting wordt zeer divers. Deze daktuin wordt dan ook verbonden met de promenade plantée boven de Hofbogen. Vanaf een soort tribune komt een luchtbrug. Ook de Almondestraat wordt meegenomen in de planvorming.

Ingezet wordt op duurzaamheid. De daktuin vangt water op en kan ook water opslaan voor de droge zomerperiode. De kopers en huurders krijgen geen eigen parkeerplek, erzijn alleen deelauto’s. De bewoners komen in een gebied vol openbaar vervoer.

Het ZOHO beraad met onder andere de huidige gebruikers blijft functioneren. Er komen 70 sociale woningen. De identiteit van het gebied moet behouden blijven. Belangrijk worden de fasering van het project en de terugkeer mogelijkheden. Er komt een sporthal en veel openbare ruimte.

Bewoners Reacties
De Almondestraat wordt pas in het vierde kwartaal van 2021 gesloopt. Betaalbare huur zou € 170,- per vierkante meter voor bedrijfsruimte zijn. Er wordt door de ontwikkelaar nog stevig gepuzzeld. De trap naar het dakpark heeft de allure van een Maya Tempel.

Er wordt tijdens de wandeling gebakkeleid over een hek vóór het dakpark met het oog op nachtsluiting. We bewonderen de maquette en hopen op een niet te hoog Katendrecht gehalte. Bewoners reageren: Kunnen er niet meer bomen komen? Kan de bouw niet meer ronde vormen krijgen? Hoe zit het met de betaalbaarheid?

Er is koop en huur. Huur in diverse gradaties: subsidiabel, midden huur van € 1100,- en duur. Bij de Cruijff Court ontspint zich een discussie rond hangjongeren.

Krijgen ze een plek in de nieuwe sporthal? Dialoog zal op zijn plaats zijn.