Op 21 maart hebben verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad  en voor de wijkraden in Noord. De Gebiedscommissie verdwijnt na vier jaar. Voor sommigen is... Noord krijgt wijkraden!

Op 21 maart hebben verkiezingen plaats voor de Gemeenteraad  en voor de wijkraden in Noord. De Gebiedscommissie verdwijnt na vier jaar. Voor sommigen is dat een gemis. Wat nu? Er komen 6 wijkraden in Rotterdam Noord.

In het Oude Noorden en de Agniesebuurt komen wijkraden met telkens 5 leden. In de wijk staan al billboards met foto’s en namen van de kandidaten! Voor je bewonersinitiatief kun je  vanaf april terecht bij de wijkraad die per jaar € 70.000 te besteden heeft. Daarnaast kunnen ze als ervaringsdeskundigen met een netwerk allerlei voorstellen en ideeën ventileren richting Coolsingel. In het Oude Noorden hebben zich 21 kandidaten opgegeven, in de Agniesebuurt 6.

Iedereen stelde zich op persoonlijke titel kandidaat, met uitzondering van WIJ Noord. Wil je kennismaken met een aantal kandidaten die ons gemaild hebben? Die korte kennismaking vind je op de binnenpagina’s. We vroegen hen naar hun netwerk, hun motivatie en wat ze aan het Oude Noorden en de Agniesebuurt leuk vinden. Wat willen ze als wijkraadslid realiseren de komende vier jaar? In de huizen van de wijk komen bijeenkomsten waar je kandidaten kan ontmoeten en bevragen.

 

Op de volgende pagina’s stellen we de kandidaten voor.