Dock organiseerde in Huis van de Wijk de Nieuwe Banier een kennismakingsbijeenkomst met de wijkraadskandidaten uit de Agniesebuurt. Er wordt gestart met een korte... Wijkraadskandidaten Agniesebuurt enthousiast

Dock organiseerde in Huis van de Wijk de Nieuwe Banier een kennismakingsbijeenkomst met de wijkraadskandidaten uit de Agniesebuurt. Er wordt gestart met een korte voorlichting door de gemeente. Noord krijgt wijkraden die gaan over de bewoners initiatieven  en adviseren richting gemeente over belangrijke wijkthema’s.

Op woensdag 21 maart zijn er verkiezingen. De Agniesebuurt heeft 3 stembureaus. Donderdag avond 22 maart is de uitslag bekend. De diverse kandidaten stellen zich voor.

Ellen Schol is medeoprichter van de Nieuwe Banier. Ze wil een burgerbegroting per wijk en een gezellige goed onderhouden buurt. Marvin Biljoen woont al jaren in de buurt. Hij wil de wijk meer glans geven en kansen creëren voor de nieuwe generatie. Verbinden, vernieuwen en vooruitgaan. Gino Wouter is sociaal werker. Hij lag aan de basis van de gerealiseerde Cruijffcourt bij Basta. Hij wil zich inzetten voor de jongeren in de wijk.

   

Talent stimuleren en inzetten. Hij is voor een inclusieve en sociale wijk. Laura van der Voort is muzikant , ze ziet zichzelf als een bruggenbouwer een positieve bemoeial. Ze zet vooral in op contact met de buurtbewoners en een goede analyse van de wijk problematiek.

Theo Coskun neemt zijn ervaring met gemeenteraad en de gebiedscommissie mee. Voor de buurt, door de buurt en samen met elkander is zijn motto. Hij wil zich inzetten voor betaalbare woningen voor grote gezinnen en voor programmering van de Banier.

   

Lucas van Zuijlen is architect. Hij verbouwde de keuken en de huiskamer in de Banier. Hij houdt zich intensief bezig met de actiegroep Droge Voeten, die naast de riolering ook regentuinen bepleit om natte kelders te vermijden. Lucas zat in het bestuur van de Klooster.  Hij is sterk betrokken met de ontwikkeling van de Hofbogen. Als lid van de Wij groep wil hij de bewonersprojecten,de pareltjes van de wijk meer armslag geven. Zijn motto is: de straten is de hoeksteen van de samenleving.

Alle kandidaten zijn het er over eens dat de wijkraad de stem van een kleine buurt stevig moet laten doorklinken richting Coolsingel. Vanuit de zaal kwamen vragen naar de aanpak.

Volgens Theo Coskun gaan de vijf wijkraadsleden alles samen bespreken. Ze gaan communiceren met de buurt via enquêtes en plaats gericht werken. De wijkraad maakt een wijk agenda tot 2020 met de prioriteiten en een jaarlijks wijkplan. Gino Wouter vindt dat we bewoners moeten opzoeken. Laura van der Voort vindt communicatie essentieel, Marvin Biljoen wil een weekend spreekuur in de Banier. Zoals nu de gebiedscommissie moet ook de wijkraad een facebook pagina hebben en een telefoonnummer. Lucas van Zuijlen wil een soort muurkrant op de grote bilboards waarop dan de resultaten komen.

De toch redelijk talrijk bewoners kregen alle kans om met een hapje en een drankje een informele ontmoeting te hebben met de kandidaten aan diverse staat tafels. Kortom het was een geslaagde avond.