Op 15 maart zijn wijkbewoners in gesprek gegaan met de kandidaten voor de wijkraad van het Oude Noorden in het Klooster. Op de bijeenkomst...

Op 15 maart zijn wijkbewoners in gesprek gegaan met de kandidaten voor de wijkraad van het Oude Noorden in het Klooster. Op de bijeenkomst wordt vanuit de gemeente toelichting gegeven over de wijkraden.  De wijkraad is een experiment om de politiek dichter bij de burger te brengen.

Uit de 21 kandidaten zullen er na verkiezingen vijf  in de wijkraad plaats nemen. Voor bewonersinitiatieven, wensen en klachten moet je de komende vier jaar de wijkraadsleden benaderen. Zij krijgen ambtelijke ondersteuning.

Onder leiding van Dock volgt een presentatie van de kandidaten.
Cevdet Imer zet zich in voor veiligheid en het behoud van de authentieke kenmerken van het Oude Noorden.

Ouarda Liamar is 17 jaar en de jongste kandidaat. Ze wil verbinden en de warmte van het Oude Noorden weer terug. Ze vindt ook educatie belangrijk. ‘Onze generatie moet vertegenwoordigd worden ‘ besluit ze.‘Ik maak geen onderscheid. We zijn allemaal één. Ik ben er voor iedereen.’

Raymond van den Broek van de Wij beweging bouwde met buurtgenoten in de Hooglandsstraat een hele speeltuin.Ze leerden samenwerken en elkaar aanspreken. In het Oude Noorden zijn er veel initiatieven, Raymond wil ze met elkaar verbinden tot één netwerk. Hij staat voor eigen initiatief en betrokkenheid.

Joao Gomes is gewezen deelraadslid. Hij vindt dat de ouderen te weinig steun krijgen. Joao staat dagelijks voor de klas en wordt geconfronteerd met kinderen die zonder ontbijt naar school komen. Joao staat voor armoede bestrijding. Hij zette zich vroeger in voor verbetering van de buitenruimte en die strijd wil hij voortzetten.

Arif Yakisir was onderwijs adviseur en maatschappelijk werker. In de deelraad stond hij voor veiligheid en verkeersveiligheid. Daar blijft hij op hameren. Hij vindt diversiteit een groot goed en wil aandacht voor armoede bestrijding.

Tom van Leeuwen is in het Oude Noorden een nieuwkomer. Hij wil de nieuwkomers met de oude Oude  Noordelingen verbinden. Hij zet dan ook in op verbindende bewoners initiatieven.

Anja Berkelaar studeerde bedrijfskunde en psychologie. Uit marktonderzoek blijkt dat 64% van de Oude Noordelingen in armoede leeft. Anja wil bewoners verbinden via de Noorderzon en apps. Ze is voor innovatie en alles met veel humor.

Martha Harel woont 19 jaar in het Oude Noorden. Van in het begin streed ze  voor een groen en drugvrij Pijnackerplein. Ze staat voor bewoners , ondernemers en maatschappelijke instellingen. Verkeersveiligheid , aanpakken van rommelmakers door betere handhaving en armoede bestrijding zijn speerpunten.

Viola Schaaff wil de Zwartjansstraat verbeteren door tijdelijke invulling door creatieve ondernemers. Viola was van grote betekenis voor de Jensiustuin. Haar irritatie : de fietsgevaarlijke Zaagmolenstraat en het kruispunt, Bergweg- Benthuizerstraat. Daar wil ze wat aandoen. Verder zijn opruimacties voor haar een speerpunt.

Rolando Rego is nieuwkomer in de Raephorststraat. Hij werkt bij de recherche  en is bezig met de afronding van zijn studie integrale veiligheid. Rolando is voor positieve veiligheid. Het talent onder jongeren stimuleren. Hij heeft een voetbal app met zijn buren.  Ze spelen met de jongeren op het Johan Idaplein en hebben vriendschap gesloten. Voor hen is een vereniging belangrijk , wat geld kost. Als Rego in AH komt gaat het van ‘ Ha buurman’ . Toen hij de sleutels op de voordeur liet zitten, belde de jongens bij hem aan.

Dejaneira Hanley woont in de Snellemanstraat. Ze was blij met de komst van de kunstgalerie recht over haar.‘ Ik zie je , ik hoor je’ is voor haar belangrijk. De kunst en cultuur van het Oude Noorden, de biologische markt en de originele winkeltjes trekken publiek van buiten. Met de bewoners wil ze helpen bouwen aan een Oude Noorden dat naar elkaar omziet. Ze wil opkomen voor de traditie en de multiculturele sfeer van het Oude Noorden.

Mohammed Menouar woont in het Rottekwartier.  Hij staat voor de klas en wil ook wat voor de buurt terug doen. Dat het Oude Noorden  in de armoede top 10 staat wil hij aanpakken. Veiligheid bereik je door verbinden en bij elkaar komen, door jongerentalent te stimuleren dat leidt naar werk.

Surenda Molina woont op het Noordplein, mooie en levendig in de zomer maar vervuild en kaal in de winter. Aan het Noordplein en de Zwartjanstraat wil ze wat doen.  Niet zoveel praten maar concrete dingen doen. Als de buurvrouwen met allerlei ideeën komt zegt Surenda ‘ Doen!’. Verlangens en wensen wil ze omzetten in daden.

Er ontspint zich een discussie over veiligheid naar aanleiding van het verdwijnen van het politiebureau in de Zaagmolenstraat. Hier volgen een aantal statements van de kandidaten. ‘Ik ken mijn wijkagenten niet.’  ‘Die jongeren moet je werk geven.’ ‘Bewoners moeten meer op straat leven.’ ‘ Je moet verbinden. Bewoners moeten met elkaar praten.’  ‘De onveiligheid is objectief afgenomen maar subjectief niet.’ ‘ Het is een kwestie van elkaar vertrouwen.’