Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen cadeau aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van... 120 bomen langs de Rotte

Staatsbosbeheer bestaat 120 jaar. Om dit te vieren schenkt Staatsbosbeheer 120 bomen cadeau aan de stichting Plezierrivier de Rotte ten behoeve van vergroening van de wijken Noord en Crooswijk  in de nabijheid van de Rotte in de stad Rotterdam. Staatsbosbeheer investeert hiermee zowel in de groene verbinding tussen stad en groen ommeland, als in de sociale verbinding.

De werkzaamheden, visie en bevlogenheid van Stichting Plezierrivier de Rotte sluiten hierop aan. Bewoners van Rotterdam profiteren van het geschenk; een aantal van de cadeau bomen zijn namelijk vruchtbomen en geven daarnaast schaduw geven en dragen bij aan het wegnemen van hittestress.

  

Feestelijke bijeenkomst
Woensdag 11 december is er een bijeenkomst in Crooswijk samen met de stichting Plezierrivier de Rotte, Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer, wethouder buitenruimte Rotterdam en tevens voorzitter bestuur recreatieschap Rottemeren, Bert Wijbenga en kinderen van groep acht van basisschool IBS Noen.

Sylvo Thijsen overhandigt een kroosboom. Symbolisch, omdat vroeger in Crooswijk de beroemde kroosbomen (Pruimenbomen) zijn gekweekt. Vooruitlopend op de volledige herinrichting van de Crooswijksebocht over anderhalf jaar, planten en adopteren de kinderen van basisschool Noen nu alvast de eerste boom in de Crooswijksebocht.

Het plan is om op diverse plaatsen in de nabijheid van de Rotte nog meer voedsel bomen te planten zoals bv. notenbomen, zodat bewoners, jong en oud, de vruchten kunnen eten en meer kennis opdoen van/over de natuur en diversiteit aan bomen.

Een uitgebreide reportage kan je vinden op noord010inbeeld.