Het binnenplein van Heliport is geheel vernieuwd. Ruim twee jaar geleden is in 2018 het project gestart met een idee en een bewonersinitiatief om... Heliport Groen– stenen eruit, groen erin

Het binnenplein van Heliport is geheel vernieuwd. Ruim twee jaar geleden is in 2018 het project gestart met een idee en een bewonersinitiatief om een deel van het versteende binnenterrein te vervangen door een mooi groen en bloemrijk gebied. Dit leverde aan zoveel kanten positieve reacties op, dat het initiatief werd opgepakt om het hele binnenterrein aan te pakken.

Bewoners konden tijdens diverse bewonersbijeenkomsten, inloopspreekuren en online stemmingen meedenken en beslissen.

Zo werd het idee steeds concreter en is het ontwerp elke keer verder aan de wensen aangepast.

Ook de buurtkinderen kregen inspraak. Tijdens aparte sessies konden zij hun (soms wilde) ideeën delen over de gewenste speeltoestellen op het binnenterrein.

Klimaatbestendig
Bewoners hadden in de sessies en stemmingen aangegeven dat zij een voorkeur hadden voor ronde vormen. Niet alleen omdat dit een natuurlijke vorm is, maar ook omdat de ronde vormen in de weg ervoor zorgt dat men er minder (hard) rijdt. Het binnenterrein is klimaatbestendig gemaakt. Zo zijn er veel tegels uit gegaan die zijn vervangen door diverse soorten groen en bloemen. Ook zijn de regenpijpen aan het binnenterrein afgekoppeld. Dit zorgt ervoor dat het riool minder wordt belast.

Het water wordt opgevangen en geleid naar de Karnemelkshaven, het water dat rond en door het complex stroomt. De speeltoestellen zijn van hout gemaakt en er is een zogeheten ‘wormenhotel’ geplaatst. Hierin wordt gft-afval omgezet in compost. Dit compost wordt weer gebruikt voor het groen op het binnenterrein. Het groen op het binnenterrein wordt deels door betrokken bewoners onderhouden, en deels door de gemeente.

Het project is een initiatief van bewoners van Heliport, maar is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen bewoners, wijkraden in het Oude Noorden en de Agniesebuurt, de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en stichting Tussentuin.

Diana Vergeer, bewoner van Heliport is initiatiefnemer van Heliport Groen.

 

Het project Heliport Groen draagt bij aan een klimaatbestendige stad, Het project heeft een aanzienlijke Europese subsidie uit het LIFE-programma gekregen.