Wijkraad Oude Noorden via livestream
Viola Schaaff, Wijkraadslid Oude Noorden vertelt over het Wijkactieplan en de komende livestream vergaderingen van de Wijkraad: ‘Het nieuwe jaar is al even aangebroken en de wijkraad Oude Noorden is weer met frisse moed van start gegaan. Zo hebben we het Wijk Actie Plan voor dit jaar gemaakt, waarvan... Lees verder
Beste bewoners van het Oude Noorden,
Het afgelopen jaar was niet zoals de meeste jaren. Er is veel veranderd, voor ons, onze buren en onze ondernemers. Het was een jaar waarin we moesten doorzetten en volhouden. Velen van ons is dat gelukt. Voor anderen was dat moeilijker. Onze aanwezigheid buiten was misschien minder zichtbaar, maar... Lees verder
Beste wensen van Wijkraad Agniesebuurt
2020, een jaar dat voorbij is gevlogen. Waar er een beroep op ieders maximale doorzettingsvermogen is gedaan. Waar we onszelf weer hebben leren kennen. We kijken terug op een rusteloos jaar waar we stilstaan bij buren die leed ondervinden maar ook trots zijn op nieuwe verbindingen en samenhorigheid in... Lees verder
Lifestyle Regels

Lifestyle Regels

Wijkraden augustus 5, 2020

Laura van der Voort, wijkraadslid van de Agniesebuurt, vertelt over de zorgen van de wijkraad rond overlast in de buitenruimte. In de Agniesebuurt wonen de mensen dicht op elkaar in gehorige woningen. Als het mooi weer is gaan de ramen open of gaan ze zitten op hun balkonnetje. Het... Lees verder
Digitale kaart groenonderhoud
‘Ook al zaten we binnen, we zaten niet stil.’ De wijkraad Oude Noorden heeft zich achter de schermen bezig gehouden met verschillende zorgen van bewoners. Wat opviel was dat er veel vragen binnenkomen over het soms onverantwoord groenonderhoud in de wijk. Na wat overleg tussen de diverse wijkraden, blijken... Lees verder
Noorderlink, Nieuws ontwikkelingen en publieke werken in  het Oude Noorden
Nieuws in ander jasje Er gebeurt van alles in bet Oude Noorden. Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Rotterdam en betrokken organisaties u in samenwerking met Noorderzon over wat er allemaal speelt in de wijk. Via deze link kan je de bijlage laden Lees verder
Eenzaamheid in Corona Tijd
Nederland blijkt op drie na, het eenzaamste land van Europa te zijn. Hierdoor kreeg dit onderwerp al voordat de Corona pandemie uitbrak veel aandacht. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat eenzaamheid ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen heeft. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden. Als aspirant geestelijke... Lees verder
Boodschap Wijkraad 4/5 Mei
De Wijkraad van het Oude Noorden heeft een boodschap voor 4/5 mei gemaakt, https://www.facebook.com/wr.oudenoorden/videos/282935702962461/ Lees verder
Nieuwjaarsreceptie Liskwartier
De wijkraad Liskwartier vergaderde in de Wasserij. Bewoners wilden het initiatief nemen om gebiedsgericht een vuurwerkshow te organiseren. Verder werd het wijkactieplan gepresenteerd. De middenberm Bergselaan wordt aangepakt, zelfbeheer initiatieven op groengebied worden ondersteund.    De buitenruimte rond de Wasserij en Humanitas wordt heringericht. Bewoners worden voorbereid op energietransitie... Lees verder
Wijkraad Agniesebuurt en bestemmingsplan
Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst van de wijkraad Agniesebuurt waarbij de jongeren van zich lieten horen en het nieuwe bestemmingsplan onder de loep werd genomen. Jonge meiden bepleiten een nieuw Vrouwendag concept. Met zijn dertienen gaan ze 500 huizen langs om vrouwen te bevragen over hun talent. Wat... Lees verder