Het afgelopen jaar was niet zoals de meeste jaren. Er is veel veranderd, voor ons, onze buren en onze ondernemers. Het was een jaar... Beste bewoners van het Oude Noorden,

Het afgelopen jaar was niet zoals de meeste jaren. Er is veel veranderd, voor ons, onze buren en onze ondernemers. Het was een jaar waarin we moesten doorzetten en volhouden. Velen van ons is dat gelukt. Voor anderen was dat moeilijker.

Onze aanwezigheid buiten was misschien minder zichtbaar, maar achter de schermen werd er doorgewerkt. De wijkraad Oude Noorden heeft zich hard gemaakt voor haar bewoners en geprobeerd zo goed mogelijk bestaande initiatieven door te laten gaan.

We hebben de voedselbank ondersteund, samen met SOL eenzame ouderen bezocht en er werd gewerkt aan veiligere straten. Bewoners kunnen zelf bijdragen door een initiatief in te dienen bij Opzoomer Mee. De wijkraad kan hen hierover uitleg geven, begeleiden of in de juiste richting sturen.

Vergaderingen zijn nu online te volgen en via Facebook ook terug te zien. Ons bereik is daardoor groter, meer bewoners zien nu wat de wijkraad doet. In het nieuwe jaar willen we hier dan ook mee doorgaan.

De wijkraad heeft zich als doel gesteld meer bewoners kennis te laten maken met onze werkzaamheden. Zo kun je meedoen en denken over de verschillende aspecten die spelen in de wijk.

Door het laten horen van je stem, kunnen wij jullie beter vertegenwoordigen. Online en offline, zodra dat mogelijk is.

Voor nu wensen we iedereen een goed einde van het jaar en een gezonde start van 2021!