Raymond van den Broek architect, imker, stadslandbouwer, actievoerder bij ZOHO beseft dat wijkraadslid worden een andere rol betekent. Daar moet je inkomen en tegelijkertijd... De straat voor de bewoners

Raymond van den Broek architect, imker, stadslandbouwer, actievoerder bij ZOHO beseft dat wijkraadslid worden een andere rol betekent. Daar moet je inkomen en tegelijkertijd is het ook een experiment. Zo een wijkraad biedt je wel kansen. Je bent niet partijpolitiek gebonden. Je representeert geen club met een eigen agenda. Je kan onbevangen met bewoners in debat en aan hen vragen wat er nodig is.

Het wordt dan wel zoekwerk. Je moet zelf dingen verzinnen en prioriteiten bepalen. ‘De visie voor de wijk hebben we helemaal zelf gemaakt en verwoord in de wijkagenda.’ Het was wel kort dag en hard werken. De wijkraadsleden hebben de input opgehaald bij het gebied, bij de verenigingen, bij de netwerkbijeenkomsten, bij vergaderingen en via enquêtes. Het waren niet altijd grote ideeën maar je kwam wel te weten wat er leeft. De wijkagenda wordt in 2019 weer bijgesteld.

Speerpunten
Raymond somt even de belangrijkste speerpunten uit de wijkagenda op. Bewoners moeten zich in hun straat thuis voelen. Ze moeten meer betrokken worden bij de inrichting van hun straat en de veranderingen in hun buurt. We moeten ons afvragen: wat hebben ze nodig? Heel vaak betekent dat meer groen, het Oude Noorden is een erg stenige wijk. Daarnaast moet iedereen kunnen meedoen, jong en oud en de hele diversiteit.

Aan achterstand moet koortsachtig gewerkt worden, veel mensen leven in armoede en komen niet aan werk. Talentontwikkeling is het toverwoord. Het Oude Noorden barst van de kunst en cultuur, dat moet de ruimte krijgen en mag nog meer zichtbaar worden. Al is de veiligheid verbeterd, niet iedereen voelt dat zo in het verkeer en op straat, stilzitten is geen optie. Raymonds persoonlijke agenda gaat naar de straat voor de bewoners.

Raymonds focus
De straten van het Oude Noorden bestaan vooral uit stoepen, parkeerplaatsen en weg. De wijk is volgebouwd en stenig. Het is ook erg dat de karakteristieke bebouwing van het Oude Noorden brutaal wordt gesloopt. Dat bouwblokken als beeldbepalend worden gekenmerkt heeft in deze tijd geen betekenis meer. Sinds van den Broek in de wijk woont is er veel gesloopt voor nieuwbouw al zijn er ook woningen als kluspand behouden gebleven. Ook de leegstand en uitstraling van de winkelstraten kunnen aandacht gebruiken. Het Oude Noorden is voortdurend in ontwikkeling. Een deel van het riool wordt vervangen en er wordt gesloopt voor nieuwbouw en verbouwd voor nieuw gebruik.

Dat biedt ook kansen om na te denken wat de wijk nodig heeft. Hoe richten we de straat weer in? Wat doen we aan wateroverlast? Kan de straat meer een plek voor ontmoeten en ontspannen worden? Kan het groener? Komend jaar wil Raymond met de bewoners hiervoor een visie vormen. De Gemeente maakt die niet meer en reageert enkel op projectbasis. Daarom moeten bewoners de kans krijgen hun visie te geven. Als er geen visie is kleurt de markt de toekomst in. Dan is er geen samenhang en komt er niet per se wat het Oude Noorden nodig heeft. Ook een gebrek aan visie leidt tot een eindbeeld en is dus ook een keuze, maar waarvoor?.

Wijktafels
Raymond wil een bewonersplatform organiseren dat randvoorwaarden formuleert zoals in ZOHO. Zoals er al een watertafel is (over de rioolvervanging, tegen wateroverlast en met aandacht voor fundering) wil van den Broek meerdere tafels rond belangrijke thema’s. In Rotterdam noemen ze dat ook stadslabs, die agenderen wat buiten de scoop van de Gemeente valt en een integrale benadering voorstaan.

Even memoreert Raymond de komende wijkraad bijeenkomsten die telkens de eerste donderdag van de maand gehouden worden. 17 januari in Versam en op 7 februari, 7 maart waarschijnlijk in WES en in de Gültepe moskee. Kijk op de facebook.com/GebiedNoord/ en op Noorderzon010.nl voor de laatste informatie.