‘Ook al zaten we binnen, we zaten niet stil.’ De wijkraad Oude Noorden heeft zich achter de schermen bezig gehouden met verschillende zorgen van... Digitale kaart groenonderhoud

‘Ook al zaten we binnen, we zaten niet stil.’ De wijkraad Oude Noorden heeft zich achter de schermen bezig gehouden met verschillende zorgen van bewoners. Wat opviel was dat er veel vragen binnenkomen over het soms onverantwoord groenonderhoud in de wijk. Na wat overleg tussen de diverse wijkraden, blijken bewoners uit geheel Noord eenzelfde ervaring te hebben. Daarom komt het Oude Noorden met een ongevraagd advies namens geheel Noord.

De wijkraden zijn van mening dat het geen incidenten betreft, maar een structureel probleem dat een betere aanpak behoeft. Ze vinden dat het beleid moet worden aangepast. Omdat een eerder advies van de wijkraad Liskwartier strandde op het stadhuis, besloten wijkraadsleden in gesprek te gaan met Stadsbeheer.

De dienst van de gemeente Rotterdam die verantwoordelijk is voor het groenonderhoud. Stadsbeheer stuurt de aannemers aan. Tijdens het gesprek, dat 14 juli plaatsvond, hebben de wijkraden vragen en zorgen geuit over snoeien, maaien, biodiversiteit, zelfbeheer en aanbesteding.

De eerste uitkomst van het gesprek is dat er een digitale kaart komt van Rotterdam waarop bewoners kunnen zien welke delen in zelfbeheer zijn. Als je groenstukje er niet bij staat, kan dat doorgegeven worden, zodat de kaart up-to-date blijft. Die kaart kan dan door de aannemer worden gebruikt om teleurstellingen te voorkomen. Vaak worden zelfbeheer-stukjes zoals boomspiegels geschoffeld en gaat jonge aanwas verloren, terwijl ze juist een uitgelezen kans bieden om de straat op te fleuren met bloeiende planten.

Het zou jammer zijn als die verloren gaan. Op de kaart zal de gemeente ook aangeven wanneer er werkzaamheden in de wijk plaatsvinden. Het gaat dan om het snoeien van bomen, schoffelen en/of maaien. Het idee hierachter is dat bewoners zich minder overvallen voelen als er een groenploeg actief is. Zodra de kaart online staat, zullen de wijkraden dit delen met de bewoners. Dit is natuurlijk niet het einde van het gesprek met de gemeente.

Het is slechts een begin. De wijkraden blijven alert en zien er op toe dat afspraken worden nagekomen. Als bewoners vragen of zorgen hebben, kunnen zij die doorgeven aan de wijkraad, via e-mail of facebook.

wijkraden@rotterdam.nl (ovv de betreffende wijk)

www.facebook.com/wr.oudenoorden