Nederland blijkt op drie na, het eenzaamste land van Europa te zijn. Hierdoor kreeg dit onderwerp al voordat de Corona pandemie uitbrak veel aandacht.... Eenzaamheid in Corona Tijd

Nederland blijkt op drie na, het eenzaamste land van Europa te zijn. Hierdoor kreeg dit onderwerp al voordat de Corona pandemie uitbrak veel aandacht. Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat eenzaamheid ernstige lichamelijke, psychische en financiële gevolgen heeft. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden. Als aspirant geestelijke verzorger wil ik toch even stil staan bij de existentiële eenzaamheid wat weinig aandacht krijgt.

Vaak wordt eenzaamheid gezien als het ontbreken van sociale en emotionele contacten maar door ziekte, het verlies van dierbaren en angstgevoelens die de Corona crisis oproept, kunnen mensen geconfronteerd worden met zingevingsvraagstukken zoals: wat is de zin van het leven, waarom overkomt mij dit en hoe ga ik hieruit komen? Deze vragen zijn pijnlijk en moeilijk te beantwoorden en kunnen voor machteloosheid en uiteindelijk voor eenzaamheid zorgen. Deze eenzaamheid wordt ook wel existentiële eenzaamheid genoemd.

Zoals ieder nadeel zijn voordeel heeft kan deze vorm van eenzaamheid die door de Corona Crisis versterkt wordt ervoor zorgen dat de mens met zichzelf in gesprek gaat. Dit kan leiden tot meer zelfinzicht en zelfkennis. Dit kan weer leiden tot innerlijke rust en persoonlijke groei. Dit kun je alleen bereiken als je met die vragen leert omgaan. Hierbij kun je hulp zoeken bij het Belteam dat door SOL wordt gecoördineerd en waarin Motto en andere professionals zijn vertegenwoordigd.

Zo is er ook een Speciale ‘corona-lijn’ (030-3 400 600) voor ouderen met een migratieachtergrond waarbij de ouderen in hun eigen taal te woord worden gestaan voor bijvoorbeeld de Marokkaanse Nederlandse ouderen die zich vaker eenzaam voelen zoals blijkt uit het onderzoek van KIS.

De vraag is of deze doelgroep die moeilijk praat over zijn eenzaamheid vanwege de schaamte en niet ondankbaar willen overkomen hiermee geholpen wordt. Eenzaamheid mogen we niet onderschatten en verdient meer dan ooit onze aandacht.

Mohammed Menouar, Wijkraadslid Oude Noorden