Laura van der Voort, wijkraadslid van de Agniesebuurt, vertelt over de zorgen van de wijkraad rond overlast in de buitenruimte. In de Agniesebuurt wonen... Lifestyle Regels

Laura van der Voort, wijkraadslid van de Agniesebuurt, vertelt over de zorgen van de wijkraad rond overlast in de buitenruimte. In de Agniesebuurt wonen de mensen dicht op elkaar in gehorige woningen. Als het mooi weer is gaan de ramen open of gaan ze zitten op hun balkonnetje.

Het geluid vanuit de tuinen of het nu muziek is of hard praten komt als in een klankkast naar boven. Vaak hebben de tuinbewoners dit helemaal niet in de gaten. Zeker na 22.00 uur wordt dit een probleem voor andere bewoners met kleine kinderen.

Er komen zelfs klachten over harde stemmen tot half drie nachts. Je kan niet meer slapen met open ramen. Een ander euvel is de barbecue. Chemicaliën van de Action Blokjes en rook van ongeschikt hout walmen de slaapkamers binnen.

Laura wijst erop dat er wel verantwoorde aanmaakblokjes zijn en rookvrij hout. De concentratie van stikstof in Rotterdam wordt nog verhoogd door onverantwoord barbecueën, heel schadelijk voor buren met longproblemen ( zeker in corona tijd ) en voor je eigen gezondheid.

Je kan ook niet zomaar hout van elke boom gebruiken om een vuurtje te stoken als je de tuin gesnoeid hebt. Laura noemt dit Lifestyle regels. Wat je doet is niet verboden, maar je houdt rekening met je buren. ‘ Verwittig even je buren als je gaat barbecueën, dan doen ze de ramen dicht.

Veel bewoners gaan hun tuinen aanpakken en snoeien in de zomer, terwijl herfst en winter zich hier beter toe lenen. Dicht bij elkaar wonen is met elkaar rekening houden.’  Laura gebruikt zelf de grillplaat.

Geen machines op zondag
Over dat harde praten. Na 22.00 uur moet je voorzichtiger aandoen. De buurman kan al je verhalen verstaan! Bij een lachsalvo schieten de overburen wakker. In het weekend is het ook niet slim voor elf uur met machines tekeer te gaan. Jongeren bivakkeren vaak op straat bij gebrek aan een plek.

Hier moeten we begrip voor hebben in plaats van wantrouwen. De jongeren zelf kunnen ook met de buren rekening houden. Vaak bedoelen ze het niet slecht en hebben ze het gewoon niet in de gaten.

Als je een leuke avond hebt en lekker hebt gechild, ruim je ook even de boel op. ‘ Gewoon Lifestyle regels’ zegt Laura. ‘ Rekening houden met elkaar.’