Marvin Biljoen wijkraadslid in de Agniesebuurt ziet de wijkraad als een verbetering ten opzichte van de gebiedscommissie. Ze gaan over een kleiner gebied. De... Marvin Biljoen aanspreekbaar en toegankelijk

Marvin Biljoen wijkraadslid in de Agniesebuurt ziet de wijkraad als een verbetering ten opzichte van de gebiedscommissie. Ze gaan over een kleiner gebied. De politici zijn meer aanspreekbaar en toegankelijk. Vroeger gebeurde er weinig in de Agniesebuurt. De laatste maanden is de buurt opgefleurd en regent het bewonersinitiatieven. De mensen herkennen je en kunnen hun ideeën bij je kwijt.  De wijkraad geeft er ook vervolg aan. ‘Soms zijn we sneller dan 14-010.’

Succesvolle bewonersinitiatieven
Wat Marvin de leukste initiatieven vond? Iedere vrijdag koken voor de buurt van Shirley Profijt en Warme Kerst voor de wijk door het Hofpleintheater voor 350 kinderen. De meeste kinderen en hun ouders waren nog nooit naar het theater geweest. Ze volgden dansworkshops, deden spelletjes en gingen naar een voorstelling. Lyrisch is Marvin ook over het Vuur en Vlam Festival. Bewoners die je nooit ziet waren daar. En wat te denken van de denksportdag? Uit het hele land kwamen mensen naar de Banier. De Agniesebuurt kinderen deden driftig mee met dammen en schaken.

Trekpaard
Marvin is technisch voorzitter van de wijkraad Agniesebuurt, maar hij trekt heel veel meer. Hij werkt mee met de grote projecten, de Hofbogen, Pompenburg, ZoHo en de wateropgave. Zijn aandachtspunt is dan de participatie van bewoners. Hij bepleitte ook een digitale werkgroep om diezelfde bewonersparticipatie nog te versterken. Toch is de Agniesebuurt geen eilandje. De 6 technisch voorzitters uit Noord vergaderen maandelijks. Alleen zo kan je een vuist maken richting Coolsingel.

Een onderscheiding
De wijkraad Agniesebuurt heeft een voorbeeldfunctie en werd dan ook uitgenodigd door de Directieraad Rotterdam. Wist je dat B&W van Amersfoort op bezoek kwam in Rotterdam? Ze waren zeer geïnteresseerd in het wijkraads gebeuren. Biljoen kwam uitgebreid aan het woord. De burgemeester van Amersfoort volgde hem al een tijdje op social media. Drie kids, wijkraadslid, waterschap interesse. Als totale verrassing kreeg Marvin van hem de belangrijkste onderscheiding van Amersfoort de ‘Stier speld’. Stier staat voor kracht. Het symbool gaat terug naar de 13e eeuw toen hun voorvaderen een reuze kei versjouwden.

Waterschap
Vanuit de Droge Voeten in de Agniesebuurt werd de interesse van Marvin gewekt voor de waterschappen. Hij volgde de cursus’ Wordt actief als waterschapbestuurder’. Het waterschap is de oudste vorm van democratie. Biljoen vond er een leuke sfeer bij de diverse partijen. Hij sloot zich aan bij Water Natuurlijk, een a politieke partij die wel ondersteund wordt door GroenLinks en D66. Ze staan voor de natuur en duurzaamheid. Marvin wil voor zijn 3 kinderen iets moois achterlaten. Water Natuurlijk heeft 4 zetels , Biljoen staat gekandideerd op plek 3.

Email: