De wijkraad Liskwartier vergaderde in de Wasserij. Bewoners wilden het initiatief nemen om gebiedsgericht een vuurwerkshow te organiseren. Verder werd het wijkactieplan gepresenteerd. De... Nieuwjaarsreceptie Liskwartier

De wijkraad Liskwartier vergaderde in de Wasserij. Bewoners wilden het initiatief nemen om gebiedsgericht een vuurwerkshow te organiseren. Verder werd het wijkactieplan gepresenteerd. De middenberm Bergselaan wordt aangepakt, zelfbeheer initiatieven op groengebied worden ondersteund.

  

De buitenruimte rond de Wasserij en Humanitas wordt heringericht. Bewoners worden voorbereid op energietransitie en riool aanpak. Het parkeren wordt uitgebreid tot 23 uur. Er komen een mobiliteits aanpak ( huurauto) en meer fietsnietjes. Het Koningsveldeplein krijgt een pleincommissie. Drug overlast wordt gemonitord. Er komen acties tegen ongedierte.

  

Activiteiten wordt geïnventariseerd. Initiatieven op het gebied van cultuur en sport worden ondersteund.