Tijdens de wijkraadvergadering van de Agniesebuurt kwam Wethouder van duurzaamheid Arno Bonte in een propvol MONO vertellen over het tot stand gekomen Rotterdamse Klimaatakkoord.... Rotterdams Klimaatakkoord

Tijdens de wijkraadvergadering van de Agniesebuurt kwam Wethouder van duurzaamheid Arno Bonte in een propvol MONO vertellen over het tot stand gekomen Rotterdamse Klimaatakkoord. Rotterdam zorgt voor ruim 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. De CO₂- uitstoot moet met 49,6% procent  gereduceerd worden t.o.v. 2017. Met 50 verschillende klimaat deals met bedrijven en instellingen moet de Rotterdamse doelstelling gerealiseerd worden.

De grootste taak ligt in de haven die verantwoordelijk voor 90 procent van de CO2 uitstoot van Rotterdam. Bonte: ‘We maken van Rotterdam graag de duurzaamste haven van de wereld en daar doen we heel veel voor! Dat willen we doen door industriële elektrificatie en benutten van reststromen. Maar ook is verduurzaming van woningen is noodzakelijk. Met elkaar gaan we 15.000 woningen verduurzamen en 10.000 woningen aardgasvrij maken.

In vijf Rotterdamse wijken wordt hieraan begonnen. Warmte uit de haven zal woonhuizen gaan verwarmen. Intussen  worden op steeds grotere schaal woningen geïsoleerd en neemt het aantal daken met zonnepanelen toe.Ook het autoverkeer zal moeten worden verminderd door meer en beter elektrisch openbaar vervoer. De toename van elektrische voertuigen helpt ook een stukje mee.

Rotterdam wil een slim en betrouwbaar energiesysteem, dat gevoed wordt door schone energie (zoals uit zon, wind, warmte uit de bodem en het water).
Die schone energie willen we niet alleen opwekken, maar ook opslaan. Zodat we ook in de toekomst genoeg schone energie voorhanden hebben.

Ook veranderingen in de consumptie kunnen bijdragen aan terugdringen van de CO₂-uitstoot.’ Meer over Rotterdams Klimaatakkoord: https://www.rotterdam.nl/nieuws/rotterdams-klimaatakkoord/