In de Noorderzon interviewen we beurtelings wijkraadsleden, vragen naar hun interesses en naar hun motivatie. Viola Schaaff van de wijkraad Oude Noorden bijt de... Viola Schaaff kiest voor duurzaam

In de Noorderzon interviewen we beurtelings wijkraadsleden, vragen naar hun interesses en naar hun motivatie. Viola Schaaff van de wijkraad Oude Noorden bijt de spits af. ‘Ik had totaal geen politieke ervaring en ben in een heel andere wereld terecht gekomen. Alles gaat er trager. Ik heb veel behoefte aan een stevige ondersteuning. Als wijkraad Oude Noorden vormen we een team en hebben we de aandachtsgebieden onderling verdeeld.

Zo zit ik op duurzaamheid, kunst en cultuur.’ Raymond van den Broeke focust zich op de straat, de openbare ruimte. Arif Yakishir is meer een verbinder en heeft interesse voor onderwijs. Souad El Amiri- Mokhtari vindt wonen en samenleven belangrijk. Mohammed Menouar zit op jeugd en talentontwikkeling. Toch blijft elk wijkraadslid voor alles aanspreekbaar.

Iedere week komt de raad bij elkaar voor werkoverleg. Ze bespreken de stand van zaken en beoordelen de diverse bewonersinitiatieven. De eerste donderdag van de maand houdt de wijkraad op steeds wisselende plekken een openbare vergadering. Je kan die locaties vinden onder Wijkraad Oude Noorden op facebook en de website van de gemeente Rotterdam.

Wijkactieplan
Nieuwsgierig vragen we Viola naar de wijkagenda waarin de doelen zijn geformuleerd: betere straten, duurzaamheid, vooruitgang maken, veiligheid, inclusiviteit (iedereen hoort er bij), en kunst, cultuur, sport. Zo’n agenda kan je realiseren via concrete acties samengevat in het wijkactieplan. Aan dit plan wordt koortsachtig gewerkt en bewoners worden er steeds rond geraadpleegd. Wat zijn Viola’s concrete acties?: Parkeerplekken ruilen voor groen waar het kan en dit in samenwerking met Stadsontwikkeling. Regelmatige schoonmaakacties.

Viola geeft een kleine snier naar het bedrijfsleven. ‘Ze zetten overal vuilnisbakken neer om toch maar te vermijden dat er statiegeld moet worden betaald.’ Kan er in de Zwartjanstraat niet op vaste tijden geladen en gelost worden. Viola wil bewoners stimuleren om mee te doen. Een leuke bewonersactie is ook een tijdelijke groenere en betere inrichting nastreven in een straat, zoals de Blommersdijkselaan.

Een andere concrete actie is geen subsidie geven voor plastic bestek en bordjes bij eten of plastic speelgoed en cadeautjes. Wie duurzaam materiaal gebruikt krijgt een hoger budget. Waarom geen echte of kartonnen borden? ‘Het milieu begint bij jezelf.’ Persoonlijk doel van Viola is geen levende dieren inzetten bij braderieën of circus. Viola wil aanwezig zijn bij bewonersinitiatieven en aanspreekbaar zijn. Ze wil vrijwilligers steunen en aanmoedigen.

Motivatie
Schaaff komt uit de zorg, de intensive care en wil dan ook dicht bij de mensen staan. Ze laat honden uit en is mantelzorger voor haar tante. Haar motivatie is een concrete bijdrage leveren aan duurzaamheid en klimaatbeheersing en dat zonder lid te zijn van een politieke partij. ‘De Wijkraad heeft een beperkte bevoegdheid. Het dilemma is dat je vaak voor alles wordt aangesproken.

Maar toch moet je initiatief nemen, samen concrete dingen doen voor de ander. Dat is ontzettend belangrijk. Viola wil present zijn in de wijk. Voor actuele info raadpleeg facebook Wijkraad Oude Noorden.