Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst van de wijkraad Agniesebuurt waarbij de jongeren van zich lieten horen en het nieuwe bestemmingsplan onder de loep... Wijkraad Agniesebuurt en bestemmingsplan

Het was een bijzonder gezellige bijeenkomst van de wijkraad Agniesebuurt waarbij de jongeren van zich lieten horen en het nieuwe bestemmingsplan onder de loep werd genomen. Jonge meiden bepleiten een nieuw Vrouwendag concept. Met zijn dertienen gaan ze 500 huizen langs om vrouwen te bevragen over hun talent. Wat kan je voor de Agniesebuurt betekenen? Hun resultaten brengen ze in kaart. De jeugd richt zich ook op het organiseren van multiculturele maaltijden. Gerechten wisselen elkaar af, maar ook de diverse culturen worden in beeld gebracht.

Bestemmingsplan 
Gemeente ambtenaar Diederik gaf inzicht in het nieuwe bestemmingsplan dat heel binnenkort wordt vastgelegd. Het bestemmingsplan behelst zowel de Agniesebuurt als het Oude Noorden. Een bestemmingsplan is een soort lokale wetgeving, een plan met regels over grondgebruik en functies. De gele kleuren op de kaart geven wonen weer, de oranje kleur een gemengde bestemming. Zo hebben de Hofbogen geen woon- maar een gemengde bestemming. De huidige horeca wordt gestabiliseerd.

  

Het dak van de bogen wordt verblijfsgebied. In het Oude Noorden komt woningbouw op braakliggende plekken. In de gemengde bestemming zijn kantoren mogelijk, maar dat hoeft niet. Het ZOHO gebied valt buiten het nieuwe bestemmingsplan en volgt haar eigen route. De Agniesebuurt kijkt al 40 jaar uit naar het park bij de buren, de tuin van Noord. Vooral de jongeren wilde een onsje meer groen.  Op dit moment zijn alle zienswijze (bezwaren) binnen en worden beantwoord. De wijkraad gaf op 11 februari zijn gekwalificeerd advies. Er wordt naar gestreefd het bestemmingsplan voor de zomer vast te stellen.

Oud en nieuw in beeld
De dienst Veilig gaf een rapportage van het vuurwerk gebeuren rond oud en nieuw. In vergelijking met Zuid was het in het Oude Noorden en de Agniesebuurt rustiger. Uitschieter was het Johan Idaplein waar het heftig aan toe ging met vuurpijlen en diverse kleine brandjes. In de Provenierswijk ging een brugje in de fik en de Agniesebuurt kende een forse autobrand. Vanuit het publiek werd erop gewezen dat ook de gewone burger meebetaalt aan de handhaving en het betalen van de schade. Veilig zet in op educatie. Zo wordt samengewerkt met de Onwijze Moeders van de basisscholen.

Nu mag tot 24:00 uur werk afgestoken worden. Kan dat niet na 24:00 uur worden? Dit jaar wordt het Oude Noorden handhavingsgebied.  Ook lachgas kwam aan de orde. De Agniesebuurt en het Oude Noorden wordt een hotspot betreffende lachgas. Dit betekent dat het in deze zone niet meer mag verkocht worden. Een beperkte groep jongeren zorgt voor veel overlast. Volgens Veilig is vroegsignalering en in beeld brengen van de risicogroep van het grootste belang. Jongeren suggereerden hier rond een denktank op te zetten.

Parkeren 
Er kwam nog enige discussie over de uitbreiding van betaald parkeren in de Agniesebuurt tot 23 uur. Het kan niet anders omdat bezoekers van het centrum zich massaal komen parkeren na 18:00 uur in de Agniesebuurt. Dit met een piek in het weekend. Voor bewoners bezoek is dit enigszins jammer.

Minder geld
Door het hanteren van nieuwe indicatoren wordt het bewonersinitiatieven geld van de Agniesebuurt zowat gehalveerd. De Gemeente legt de protesten van de wijkraad naast zich neer. Delfshaven krijgt bij de nieuwe verdeling meer geld.