Op de onlangs gehouden wijkraadsvergadering van het Oude Noorden was een forse opkomst. We maakten kennis met Martha Harel, het kersverse wijkraadslid. Raymond van... Wijkraad maakt bewoners blij

Op de onlangs gehouden wijkraadsvergadering van het Oude Noorden was een forse opkomst. We maakten kennis met Martha Harel, het kersverse wijkraadslid. Raymond van den Broek de vroegere technisch voorzitter is verhuisd naar Overschie. Hij was van grote betekenis voor het Oude Noorden zowel in de sociale als in de groen sfeer.

Diverse bewoners kwamen aan het woord en hun initiatieven werden gehonoreerd. Blijde gezichten alom. Het Kaapverdiaans feest gaat door in Mozaïek, ook al moet nog wat gedaan worden aan fondswerving. Er komt een reizend kunstwerk door de wijk, het bestaat uit losse panelen. De Carnaval Du Nord getrokken door de jonge Emelina die haar moeder opvolgt kreeg groen licht.

Het Lief en Leed programma gericht op senioren vanuit de woning naar beneden te brengen en ontmoeting te realiseren in Jan van der Ploeg, kreeg grote waardering. De waterkijker bij de Rotte die kinderen en volwassenen confronteert met watervervuiling werd warm onthaald. Het soep project van Sjaan uit Jan van der Ploeg kreeg steun. Aan de orde kwam ook de inrichting van de openbare Tuin van Noord die door stadsbeheer onderhouden gaat worden.

Komt er ook een doorbraak die de tuin met de Zwartjansstraat verbindt? Er komt in de wijk een gigantische grofvuil actie. Bewoners kunnen hun bergingen leegmaken. Containers worden neergezet. De actie gaat gepaard met een ruilmarkt op het Johan Idaplein.